ဦးစိုးဝင္း

June 1, 2018

ဦးစုိးဝင္းကုိ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီးအျဖစ္ သမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းရဲ႕ ေနရာမွာ ဦးစုိးဝင္းကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေမ ၃၁ ရက္စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အမိန္႔စာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဦးစုိးဝင္းကုိ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးဖုိ႔ ေမ ၂၈ ရက္က ဦးစိုးဝင္းရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ထားခဲ့တာပါ။ မေန႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာေတာ့ ဦးစုိးဝင္းကို  ကန္႔ကြက္သူမရွိတဲ့အတြက္ အတည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ “ယင္းပုဂၢိဳလ္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကန္႔ကြက္လိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိပါက အမည္စာရင္း ေပးပို႔ရမယ့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်ိန္ထိ ကန္႔ကြက္ခ်က္ တစံုတရာ မရွိတဲ့အတြက္ ဦးစိုးဝင္းအား စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၂၈ နဲ႔အညီ ေၾကညာပါ တယ္။’’ ဦးစိုးဝင္းဟာ ဝိဇၨာ၊ ဥပေဒဝိဇၨာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဒီပလိုမာ (BA, BL,DMA) ဘြဲ႔ေတြ ရရွိထားၿပီး Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Limited ကုမၸဏီမွာ   Country Managing Partner အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစိုးဝင္းကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာ သား ၄ ဦး ရွိပါတယ္။ လတ္တေလာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းမွာ ေနထိုင္ပါတယ္။
4 years Ago
Up