ဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရသည့္အေပၚ ဦး၀င္းထိန္၏ ေျပာစကား (႐ုပ္သံ)

January 29, 2017

ဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရသည့္အေပၚ ဦး၀င္းထိန္၏ ေျပာစကား (႐ုပ္သံ)

ဦးကုိနီ လုပ္ႀကံခံရသည့္အေပၚ ဦး၀င္ထိန္၏ ေျပာစကား (႐ုပ္သံ)
4 years Ago
Up