ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီေျပာ

February 9, 2017

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းရန္မသင့္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီေျပာ

ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ဥပေဒၾကမ္းကို ျပ႒ာန္းရန္မသင့္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတာမွာ အခု ျပ႒ာန္းဖုိ႔ မသင့္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ဟာ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ရသလုိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျပင္ပမွ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ျပင္ဆင္ရန္ပံုေငြစနစ္ထူႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ “ဥပေဒပါအခ်က္အလက္ေတြမွာ အစိုးရပိုင္အဖြဲ႔အစည္းဆုိၿပီး အခြင့္ထူးေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြပါတဲ့အတြက္ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရ ပါတယ္” လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းလြင္က ဆုိပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ေအာက္မွာ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျပင္ပမွာ အေထာက္အပံ့မယူဘဲ ေရရွည္ရပ္တည္ဖို႔ ခက္ခဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “ဒါေၾကာင့္ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အရ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေပမယ့္ အခုအခါ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖို႔ ႏုိင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိကနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ ဥပေဒ လိုအပ္လာတဲ့အတြက္ အသစ္ေရးဆဲြရတာျဖစ္တယ္လို႔ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up