ဥပေဒေရးရာ အေမးအေျဖ

June 8, 2019

အေမြဆက္ခံေရး (ဥပေဒေရးရာအေမးအေျဖ)

အေမြဆက္ခံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္ကေန ေမးျမန္းလာတာေတြကို ဥပေဒပညာရွင္၊ စာေရးဆရာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်အား ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ေနရီရီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေမး - က်မတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက အမ်ိဳးသမီးေတြပါ။ တအုိးတအိမ္နဲ႔ အတူေနလာၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ပါၿပီ။ တကယ္လို႔ တေယာက္ေယာက္ ကြယ္လြန္သြားပါက ေနာက္တေယာက္က အေမြဆက္ခံခြင့္ ရပါမည္လား။ ဥပေဒအရ ဆက္ခံခြင့္၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို အႀကံျပဳေစလိုပါတယ္။ ေျဖ - တေယာက္ေယာက္ ကြယ္လြန္သြားပါက ေနာက္တေယာက္က အေမြဆက္ခံခြင့္ ရႏိုင္သလားဆိုေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ မရႏိုင္ဘူးလို႔ ေျဖရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတခုကေတာ့ ဥပမာ တေေယာက္ေယာက္ ဆံုးပါးသြားတယ္ဆိုပါစို႔။ သူ႔မွာ အေမြခံသားခ်င္းေတြ တေယာက္မွမရိွဘူး၊ သာမန္ေဆြ မ်ဳိးေတြေတာ့ ရိွေကာင္းရိွမယ္။ ဒီသာမန္ေဆြမ်ဳိးကလည္း သက္ရိွထင္ရွားရိွစဥ္အခါက သူ႔ကို  ဥပကၡာ ျပဳထားတယ္။ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပစ္ပယ္ထားတဲ့ သေဘာရိွတယ္ဆိုရင္၊ ဒီအမ်ဳိသမီးဆံုးသြားရင္ အဲဒီေဆြမ်ဳိးေတြက အေမြမရႏိုင္ပါဘူး။ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္စပ္ေသာ္လည္းပဲ သာစဥ္၊ နာစဥ္မွာ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့၊ ဆံုးသြားတဲ့အခါမွာလည္း နာေရးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ တစိမ္းက အေမြဆက္ခံခြင့္ ရႏိုင္တယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ အေမြခံသားခ်င္းေတြမရိွမွ ရမယ့္အေျခအေနေပါ့။ “မျမနဲ႔ေမာင္ႂကြက္”ဆိုတဲ့ စီရင္ထံုး၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၈ လမ္း ညြန္ထားပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့၊ အေမြေပးခ်င္တာေပါ့။ ေသတမ္းစာေရးခြင့့္ရိွေတာ့ ေသတမ္းစာမွာ ေပးခဲ့လို႔ရတာေပါ့။ တကယ္လို႔ ေသတမ္းစာေရးခြင့္မရိွတဲ့ ဘာသာဝင္ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသတမ္းစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေပးတဲ့ သူက မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေပးခ်င္သပဆိုရင္ ေသတမ္းစာေရးခြင့္ရိွတဲ့ ဘာသာကို အၿပီး ကူးေျပာင္းလုိက္ေပါ့။ ေျပာင္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီဘာသာရဲ႕ထံုးတမ္းအရ ေသတမ္းစာေရးၿပီး ေပးခဲ့ႏိုင္တဲ့အေျခအေန ရိွပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ ဆင္ျခင္စဥ္စားၿပီး ရႏိုင္မယ့္အေျခအေနကို အႀကံေပးတင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမး - က်မက ဒုတိယအိမ္ေထာင္ပါ။ ပထမအိမ္ေထာင္ရိွေပမယ့္ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူနဲ႔ လြန္ခဲတဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက တရား၀င္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ေပါင္းသင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သားသမီးထြန္းကားျခင္းမရိွပါဘူး။  ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ခုစလံုးကို တအိုးတအိမ္စီ ထူေထာင္ၿပီး ေပါင္းသင္းေနထိုင္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူက က်မနဲ႔ေပါင္းသင္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ရလာတဲ့ ၀င္ေငြအခ်ိဳ႕ကို ပထမအိမ္ေထာင္က မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ အမည္နဲ႔ က်မမသိေအာင္ ၀ယ္ယူေလ့ရိွပါတယ္။ က်မကိုေတာ့ အိမ္စရိတ္ေလာက္ပဲေပးတာပါ။ တကယ္လို႔ အမ်ိဳးသားျဖစ္သူ မရိွေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမအိမ္ေထာင္မိသားစု၀င္ေတြရဲ႕ အမည္ခံ၀ယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ အေပၚ အေမြဆက္ခံခြင့္ရိွ၊ မရိွသိလိုပါတယ္။ လက္ထက္ပြားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပစရာလည္း မရိွတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျဖ - ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ေထာက္ပံ့သူနဲ႔ မီွခိုသူဆိုတာရိွပါတယ္။ ဒုတိယ ဇနီးက ခင္ပြန္းကို မွိခိုေနရတဲ့သူျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အခြင့္အေရးနည္းပါတယ္။ ေယာက္်ားျဖစ္သူက သူကိုယ္တိုင္ရွာတဲ့ပ စၥည္းကို သူ႔ကိုယ္တိုင္ သံုးစဲြခြင့္ရိွတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါတာေပါ့။  တကယ္လို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး အတူရွာေဖြၿပီး ရလာတဲ့ ပစၥည္းဆိုရင္ေတာ့ လင္ေယာက်္ားဟာ ပထမဇနီးကို ေပးခ်င္တိုင္းေပးလို႔မရတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ေမးခြန္အရ ပစၥည္းေတြ ဝယ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့၊ သေဘာေပါက္ဖို႔ကေတာ့ အမည္ငွားန႔ဲဝယ္ေပးတာလား၊ တကယ္ဝယ္ေပးတာ လားဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ သိဖို႔လို႔ပါတယ္။ တကယ္ဝယ္ေပးတယ္ဆိုတာက ပထမဇနီးရဲ႕ သားခ်င္းေတြကို သူတို႔နာမည္နဲ႔ ပစၥည္းေတြဝယ္ေပးတယ္။  ဒါကေတာ့ သူ႔မွာေပးပိုင္ခြင့္ရိွတာေပါ့။ အမည္ငွားစနစ္ဆိုတာက်ေတာ့ ဥပမာ လုပ္ငန္းသေဘာအရ သူကဝန္ထမ္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ အရာရိွျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပစၥည္းလာစစ္တဲ့အခါမွာ မ်ားျပားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြ ေတြ႔မွာစိုးလို႔ တျခားသူနာမည္နဲ႔ ဝယ္ထားတာ။ အမည္ငွားစနစ္နဲ႔ ဝယ္ေပးတယ္ဆိုရင္ ေငြထုတ္တာသူကထုတ္မယ္၊ တျခား သူနာမည္ခံမယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မေပးဘူး။ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္က ကိုယ္ပဲယူထားမွာ။  ပစၥည္း ရဲ႕လက္ရိွျဖစ္မႈကလည္း ကိုယ္ပဲယူထားတယ္ဆိုရင္ ဒါက အမည္ငွားစနစ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို သေဘာေပါက္ဖို႔လို႔ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အၿပီးတခါတည္းေပးတာမ်ဳိးေပါ့၊ ေမတၱာနဲ႔ေပးတာမ်ဳိးက်ေတာ့ အေမြခဲြတဲ့ေနရာမွာ ထည့္ထြက္ရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္သြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သူမရိွလို႔ အေမြခဲြတဲ့အခါမွာ အမည္ငွားနဲ႔ ဝယ္ေပးထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ ရိွေနတယ္ဆိုရင္၊ သူ႔ရဲ႕ အေမြပစၥည္းထဲမွာပါ ပါတယ္။ ကြယ္လြန္သူရဲ႕ အေမြပစၥည္းထဲမွာ ပါတဲ့အတြက္ အေမြက်န္ ပစၥည္းအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းၿပီးေတာ့ ခဲြေဝလို႔ရတယ္လို႔ အႀကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမး - လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လေလာက္က က်မရဲ႕ တူမလင္မယားႏွစ္ေယာက္စလံုး ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။ သားသမီးမ်ား မထြန္းကားေသးပါ။ သူတို႔မွာ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္မိဘေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြလည္း ရိွၾကတဲ့အတြက္ က်န္ရစ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဘယ္လို အေမြခဲြရမလဲဆိုတာကို အႀကံျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ေျဖ - ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မႏုက်ယ္ဓမၼသတ္မွာပါ ပါတယ္။ ဒသမတဲြ၊ အခန္း ၃၂ မွာ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ (သို႔) ရက္နည္း နည္းေလးပဲျခားၿပီးေတာ့ လင္နဲ႔မယား ဆံုးပါးသြားတယ္ဆိုရင္ ဆက္ခံရမယ့္အေမြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလမ္းညႊန္ထားလဲဆိုေတာ့ .. ဥပမာ ဇနီးမွာ အိမ္ေထာင္မျပဳခင္က ပါလာတဲ့ ပါရင္းပစၥည္းရိွတယ္ဆိုရင္ ဇနီးရဲ႕ မိဘေတြက ရပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးမွာ ပါရင္းပစၥည္းပါလာရင္လည္း သူရဲ႕မိဘမ်ားက ယူေစလို႔ ဓမၼသတ္မွာ ျပထား ပါတယ္။ ေနာက္တခါ လက္ထက္ပြားပစၥည္းေတြ ရိွတယ္ဆိုရင္၊ အခ်ဳိးက်ခဲြေဝၿပီး မိန္းကေလးရဲ႕ မိဘေတြကတခ်ဳိး ယူပါတယ္။ ေယာက္်ားေလးရဲ႕မိဘေတြက တခ်ဳိးယူပါတယ္။  ဓမၼသတ္က အဲလို လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။ ေမး - မိဘမ်ားမကြယ္လြန္ခင္က သားသမီးေတြကို ႏႈတ္ကတိအရ ခဲြေ၀ေပးထားတဲ့ အေမြပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိဘကြယ္လြန္ၿပီးခ်ိန္မွာ သားသမီးတေယာက္ေယာက္က အေမြခဲြေ၀ေပးေစလိုမႈနဲ႔ တရား႐ံုးမွာ ေလွ်ာက္လို႔ရပါသလား။ ေျဖ - မိသားစုစီမံမႈလို႔ ေခၚတာေပါ့။ မိဘေတြဆံုးတဲ့အခါမွာ အေမြကို မစီစဥ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အေမြမႈေတြ၊ သေဘာထားကြဲလဲြမႈေတြ ျဖစ္ၾကမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြက သူတို႔မဆံုးခင္မွာ အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာနဲ႔ တခါတည္း ခဲြေပးထားတာ။ သူတို႔ ဆံုးပါးသြားမွ ပိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက ေသတမ္းစာသေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္သြားမယ္။ ဒီလိုခဲြေပးထားတာကို  ႏႈတ္ပဋိညာဥ္နဲ႔ ခဲြေပးတာ တရားဝင္တယ္လို႔ “မေက်ာ္နဲ႔ မေၾကးအို”၊ ၁၉၃၅ ရန္ကုန္စီရင္ထံုး စာမ်က္ႏွာ ၅၅၅ မွာ အတိအလင္း ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာရိွတာက မိသားစုစီမံမႈကို စာခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ခ်ဳပ္တဲ့အခါမွာ အရင္က ၁၀၀ နွင့္အထက္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းပါလာရင္ မွတ္ပံုတင္ (Register) လုပ္ရတယ္။ မလုပ္ရင္ ဒီစာခ်ဳပ္က တရားမဝင္ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၈ မွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းလိုက္တယ္။ ဒီဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၇ (စ )မွာ မိသားစုစီမံမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရင္ မွတ္ပံုတင္ရင္လည္းရတယ္၊ မတင္ရင္လည္း ရတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လည္း တရားဝင္တယ္။ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္လည္း ေစာေစာက ေျပာတဲ့ ႏႈတ္ပဋိညာဥ္္နဲ႔ပဲ တရားဝင္ပါတယ္လို႔ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။ ေမး - က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ တဦးေသာသားက အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး တႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ မေတာ္တဆျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ သားသမီးေထာက္ခံလည္း မရိွပါ။ က်ေနာ္တို႔ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ ေခၽြးမျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္မျပဳေသးဘူးဆိုရင္ က်န္ရစ္တဲ့ အေမြပစၥည္းကို သူ႔အေနနဲ႔ ရထိုက္ပါသလားဆိုတာ သိလိုပါတယ္။ ေျဖ - သားက မိဘထက္ အရင္ဆံုးသြားတယ္ဆိုေတာ့ သားပိုင္တဲ့ပစၥည္းကို ေခၽြးမက ရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သားမရတဲ့ အေမြကေတာ့ သားမရိွတဲ့အတြက္ သားဆီကို အေမြစည္းဆင္းဖို႔ မရိွေတာ့လို႔ ေခၽြးမဆီကိုလည္း သြားစရာအေၾကာင္း မရိွပါဘူး။ သားသမီးရိွလို႔ ေျမးရိွတယ္ဆိုရင္သာ ေျမးအေနနဲ႔ သြားမွာ။ သားသမီးမရိွေတာ့ ေျမးဆီကိုလည္း မဆင္းဘူး။ ေနာက္ သားဟာ မိဘထက္အရင္ ေစာဆံုးတယ္။ မိဘေတြဆံုးတဲ့အခါမွာ စီးဆင္း စရာမရိွေတာ့တဲ့အတြက္ ေခၽြးမဟာ အေမြဆက္ခံခြင့္မွာ အႀကံဳးမဝင္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။
3 years Ago

March 4, 2019

လယ္ယာေျမျပႆနာ (ဥပေဒေရးရာ အေမးအေျဖ)

လယ္ယာေျမ ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျမယာဥပေဒႏွင့္ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အတိုင္ပင္ခံ ဦးေဇာ္မင္းကုိ ဒီဗြီဘီသတင္းဌာနမွ ေနရီရီက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။ ေမး။ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္တခုခုေၾကာင့္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ-၇)မူရင္း ပ်က္စီး/ ေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားအတြက္ အသစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မဟုတ္တဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးတာ၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားတာေတြကို ဘယ္လို ျပန္ေလွ်ာက္ရမလဲ ဆိုတာ သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ သက္ဆိုင္တဲ့ လယ္သမားက ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနမွာ မိတၱဴျပန္ေလ်ွာက္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာယူရပါ့မယ္။ ေလ်ွာက္ လႊာပံုစံက ၁(က) ပါ။ အရင္က ေက်းရြာလယ္စီက ေပးပါတယ္။ အခုၿမိဳ႕နယ္မွာပဲ ထုတ္ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္တဲ့ ရပ္ေက်းလယ္စီအဖဲြ႔က ပ်က္စီးတာ၊ ေပ်ာက္ဆံုးတာ မွန္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ပါရပါမယ္။ ေနာက္တခုက ရပ္ေက်းလယ္စီ႐ံုးမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ပံုစံ ၁၁ ဆိုတာရိွပါတယ္။ ပံုစံ ၁၁ ဆိုတာ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ (၇) လုပ္ထားတဲ့ စာရင္းပါ။ အဲဒီမွာ မိမိနာမည္ပါတာကို မိတၱဴကူးၿပီး ေလွ်ာက္ရပါမယ္။ အရင္က ခ႐ိုင္လယ္စီက ခြင့္ျပဳရင္ ထုတ္ေပးလို႔ရပါတယ္။ ခုက တိုင္းအထိတင္ရပါတယ္။  တိုင္းကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ရရင္ သူကို ပံုစံ (၇) မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ အေထာက္အထား အျပည့္အစံု ပါရပါမယ္။ မွန္ကန္ရင္ ပံုစံ (၇) မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ မိ္တၱဴပြား ထပ္ထုတ္ေပးေနပါတယ္ ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမး။  မိဘမ်ားမဆံုးပါးခင္က အသက္ႀကီးလို႔ လယ္မလုပ္ႏိုင္တဲ႔အတြက္ သားအႀကီးဆံုးကို ဦးစီးလုပ္ ကိုင္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပံုစံ (၇) က အကိုအႀကီးဆံုးအမည္နဲ႔ ေပါက္ေနပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ မိဘေတြ မရိွေတာ့ပါဘူး။ အကိုႀကီးကလည္း အဲဒီလယ္ေျမက သူ႔နာမည္နဲ႔ ေပါက္ေနလို႔ အေမြနဲ႔မဆိုင္ဘူးဆိုၿပီး အေမြပံု ပစၥည္းထဲမွာ ထည့္မေပးပါ။ က်န္တဲ့ေမာင္ႏွမေတြ နစ္နာမႈရိွေနတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ ထူးျခားတာကေတာ့ ပံုစံ (၇) ရသူဟာ သားစဥ္ေျမးဆက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရိွပါတယ္။ အကယ္၍ မိဘေတြ သက္ရိွ ထင္ရွားရိွေနရင္ ေျမကိုျပန္ေတာင္းလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ဘာလုပ္ေပးရမလဲဆိုေတာ့ မိဘေတြကို သက္ႀကီးရြယ္ အုိေထာက္ပံ့ေၾကးေပးၿပီး အကိုႀကီးကိုပဲ ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးမယ္။ အဲဒါ ေျမယာဥပေဒရဲ႕ သေဘာအရေပါ့။  ဒီမွာက ပံုစံ (၇) အကိုႀကီးနာမည္နဲ႔ ေလွ်ာက္တုန္းက သားသမီးေတြက ကန္႔ကြက္လို႔ ရပါတယ္။ ခုက မကန္႔ ကြက္ဘူး၊ အစ္ကိုႀကီးက လက္ရိွျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ တရား႐ံုးမွာ အေမြပံု ခဲြလို႔ရ၊ မရ သံုးသပ္ၾကည့္ရေအာင္။ ပုဒ္မ ၉ (က) အရ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ ပက္သက္လို႔ အရႈပ္အရွင္းျဖစ္ရင္ တရား႐ံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခံႏိုင္တယ္လို႔ပါ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္က အကိုႀကီးနာမည္နဲ႔ ရထားတာဆိုေတာ့ ဒီအကိုႀကီးရဲ႕ သားသမီးေတြက တရား႐ံုးသြားခြင့္ရိွပါတယ္။ က်န္မိဘရဲ႕ သားသမီးေတြက သြားခြင့္မရိွေတာ့ပါဘူး။ တရား႐ံုးက ဆံုးျဖတ္ေပးမွာက အေမြဆက္ခံခြင့္နဲ႔ ရပိုင္ခြင့္ (Rights) ကိုပဲ ဆံုးျဖတ္ေပးမယ္။ ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္တာကေတာ့ ေက်းရြာလယ္စီကပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာလယ္စီမွာ ပံုစံ(၇)ခဲြေဝေပးဖုိ႔ မူလ မႈခင္း ဖြင့္ရမယ္။ လယ္စီရဲ႕ မႈခင္းအေနနဲ႔ပဲေျဖရွင္းလို႔ရပါတယ္။  ေျမယာအမႈခင္းအေနနဲ႔ ေက်းရြာမွာ ပုဒ္မ၂၂ အရ ဖြင့္ရမယ့္ အမႈအေနအထား ဆိုတာေျဖၾကား ေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမး။ ပံုစံ (၇) ဟာ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းလဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္းေတြ လုပ္လို႔ရလာတဲ့အတြက္ အတုျပဳလုပ္ၿပီး တလဲြအသံုးခ်ေနတာကို မၾကာခဏၾကားရပါတယ္။ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္လာတဲ့ ပံုစံ (၇) အတု၊ အစစ္ကို ဘယ္လိုစစ္ေဆးလို႔ရမလဲ။ ဘယ္မွာ စစ္ေဆးလို႔ရမလဲ။ ေျဖ။ ပံုစံ (၇) ေပးတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက ေတာ္ေတာ္ ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္ ၾကာပါတယ္။ ပံုစံ ၁ ကို ေက်းရြာမွာ အခမဲ့ျဖန္႔ေဝပါတယ္။ ဒါကို ေတာင္းၿပီးေလွ်ာက္ရပါတယ္။ ေလ်ွာက္ကတည္းက ပံုစံ (၁)မွာ နာမည္၊ ဘယ္ကေျမဆိုတာက ပါၿပီးသားပါ။ ေနာက္ ကန္႔ကြက္လႊာကို ေခၚပါတယ္။ ေနာက္တဆင့္ ပံုစံ ၃ မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္တဲ့သူေတြ တန္းစီၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားတာပါ။ ဘယ္သူေတြက၊ ဘယ္ေျမေတြကို ေလ်ွာက္လဲဆိုတာ ထပ္တင္ရပါတယ္။  ပံုစံ ၁ မွာပါတဲ့သူေတြကဟာ ပံုစံ ၃ မွာဆက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ (Register) သြင္းရပါတယ္။ ပံုစံ ၄က အစီရင္ခံစာပါ။ ဘယ္သူက၊ ဘယ္ေျမဧက၊ ဘယ္ကေျမ၊ စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္က ဘယ္လို ဆိုတာေတြ စစ္ရပါတယ္။ ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းက စစ္ၿပီးရင္ ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္နဲ႔ ခ႐ိုင္လယ္စီ ဆီပို႔ပါတယ္။ ခ႐ိုင္လယ္စီက ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ခရုိင္လယ္စီက ခြင့္ျပဳတယ္ ဆိုရင္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနကို အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ပံုစံ (၇) ခြင့္ျပဳတဲ့ စာေပါ့။  ဒီအေၾကာင္းၾကားစာရမွ ၿမိဳ႕နယ္က ပံုစံ ၅ ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းႀကီးမွာ မွတ္တမ္းတင္ရပါတယ္။ အဲလိုမွတ္တမ္းတင္ၿပီးမွ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ၅၀၀ ေပးရၿပီး ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပံုစံ (၇) ရဖို႔ဆိုရင္ ပံုစံ ၁ မွာလည္း အမည္ေပါက္ရမယ္။ ၃ မွာလည္းပါမယ္၊ ၄ မွာတစ္ခါပါမယ္၊ ၅ မွာ လည္း ပါမယ္ေပါ့။ ၿပီးမွ ပံုစံ (၇) ျဖစ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပံုစံေတြမွာ နာမည္မေပၚပဲနဲ႔ ပံုစံ (၇) တစ္ခုတည္းကိုင္ထားရင္ (၇ မွာပဲ နာမည္ေပါက္ေနရင္) ဒါက တရားမဝင္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ စိစစ္ႏိုင္တာတခုက ေက်းရြာမွာ ပံုစံ ၁၁ ဆိုတာရိွပါတယ္။  အဲမွာ ပံုစံ (၇) ရသူေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ေနာက္တခုက ပံုစံ (၇) ပြားေနတာက ေျမယာမႈခင္းျဖစ္တယ္။ ေက်းရြာမွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿမိဳ႕နယ္ကို တက္လာတယ္။ တက္လာၿပီဆိုရင္ ပံုစံ (၇) ကို အဲဒီအဖဲြ႔ကို အပ္ရပါတယ္။ တိုင္းအဆင့္ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ ျပန္ေပးရပါတယ္။ လယ္သမားကလည္း ဒါေလးကိုေပါင္စားေတာ့ မအပ္တဲ့အခါမွာ အမႈကိုဆက္စစ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အဆင့္က ဒါကို အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ၿပီးရင္ နာမည္ေျပာင္းေပးရေတာ့မယ္။ ရံႈးတဲ့သူကလည္း ပံုစံ (၇) လာမအပ္ဘူး။  မအပ္ရင္ ႏိုင္တဲ့သူကို အသစ္ထုတ္ေပး ရပါတယ္။ ရံႈးတဲ့သူလက္ထဲမွာရိွတဲ့ ပံုစံ (၇) သည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း စာထုတ္တယ္၊ ဖ်က္သိမ္းတယ္၊ လယ္စီအဆင့္ဆင့္ကို ပို႔တယ္။ သက္ဆိုင္တဲ့ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းတဲ့ ဘဏ္ေတြအဆင့္ဆင့္ကို ပို႔တယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြကို ပို႔တယ္။ ဒီေတာ့ မူလ ရံႈးထားတဲ့သူဆီမွာလည္း ပံုစံ (၇) ရိွတယ္။ ႏိုင္ တဲ့သူဆီမွာ လည္းပံုစံ (၇) ရိွတယ္။ မူလ ရံႈးထားတဲ့သူဆီမွာလည္း ပံုစံ (၇) ကတရားမဝင္ေတာ့ဘူး။ ဒါကို အတု လုပ္ၿပီးေရာင္းစားေနရင္  အတုလားအစစ္လားဆိုတာ ေက်ရြာမွာကပ္တဲ့ ႏို႔တစ္စာ (Notices) ေတြရိွမယ္ ၊ ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာလယ္စီေတြမွာစံုစမ္းရင္ ရႏိုင္ပါတယ္ဆိုတာ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။ ေမး။ မိဘအမည္ေပါက္နဲ႔ လယ္ယာေျမေတြကို အေမြခဲြၿပီးျဖစ္လို႔ ပံုစံ(၇) ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ။ ဘာေတြလို အပ္သလဲဆိုတာ သိလိုပါတယ္။ ေျဖ။ မိဘေတြက ပံုစံ (၇) ရခဲ့ၿပီး သူတို႔မရိွေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ခဲြယူၾကမယ္ဆိုရင္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ (ဂ) မွာ အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တရား႐ံုးမွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္ ဆိုတာပါ ပါတယ္။ တရား႐ံုးက အေမြ ဆက္ခံခြင့္ လက္မွတ္ေတြရရင္ ထပ္ၿပီးသီးျခားအေနနဲ႔ ပုံစံ ၇ ကို အေမြဆက္ခံခြင့္ လက္မွတ္ေတြ ပူးတဲြၿပီး ေလွ်ာက္မယ္ဆို ရပါတယ္။  ေနာက္တစ္ခုက မိဘေတြက ပံုစံ (၇) မရဘဲနဲ႔ ဆံုးသြားမယ္ဆိုရင္ ဒီေျမဟာ ဘယ္သူ႔ နာမည္နဲ႔မွ ပံုစံ (၇) မရတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့သားသမီးေတြအားလံုးဟာ ဒီေျမနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ပူးတဲြ ေလွ်ာက္ႏုိင္ သလုိ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္းအတာကို အၿပိဳင္ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ရင္ ေျမ/စစ္ကေန ေက်းရြာ လယ္စီ၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္စီတို႔က စီစစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ကိုတင္ျပရပါတယ္။ ခ႐ိုင္ကေန ပံုစံ (၇) ကို ဘယ္သူက၊ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆိုတာ ခဲြျခားၿပီး ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အေမြခဲြရာမွာ ပံုစံ (၇) ရၿပီးမွ ခဲြတဲ့အေမြဆိုရင္ တရား႐ံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္ၿပီး တရား႐ံုးကိုသြားရပါတယ္။ မရေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ က်န္တဲ့ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္သလိုပဲ အစအဆံုး ျပန္ေလွ်ာက္ရပါမယ္ ဆိုတာေျဖၾကားေပးခ်င္ပါတယ္။ ေမး။ လယ္ယာေျမေတြကို မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးခ်ေနရင္ တရားစြဲမယ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မၾကာခဏေျဖဆိုေနတာ ၾကားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေနတဲ့သူေတြက အကြက္႐ိုက္ေရာင္းတာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တခုခုလုပ္ေနတာေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ အမွန္တ ကယ္တရားစဲြတာလည္း မၾကားဖူးသေလာက္ပါ။ အျခားနည္းနဲ႔ အသံုးခ်ေနတာကို ထိေရာက္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ မရိွေတာ့ဘူးလား။ ေျဖ။ ေမန႔ဲ ဇြန္လပိုင္းေတြမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဒါနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူဖို႔ကို ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၂ က်ဳးလြန္တာနဲ႔ ပုဒ္မ ၁၉ အရ အျပစ္ေပးအေရးယူတာေတြက လက္ေတြ႔မွာ သိပ့္မဆင္ မေျပပါဘူး။ ဥပေဒရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေပါ့။ ပုဒ္ ၁၂မွာပါရိွတဲ့စည္းကမ္းခ်က္ ေတြက လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွတဲ့သူ တနည္းအားျဖင့္ ပံုစံ (၇) ရတဲ့သူနဲ႔သာသက္ဆိုင္ၿပီး မရတဲ့သူနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူးျဖစ္သြားပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္၊က်ဳိက္ထိုမွာ အကြက္႐ိုက္ၿပီးသံုးစဲြတယ္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္တယ္။ ဒါကို တရားစဲြတယ္။ မြန္ ျပည္နယ္ လယ္ဆည္အထိေပါ့။ မြန္ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ကလည္း ပုဒ္မ ၁၉ အရ ဒဏ္ေငြေတြ တပ္တယ္ေပါ့။ ပုဒ္မ ၁၉ မွာ ဒဏ္ေငြေတြ တပ္ႏိုင္တယ္။ ေျမေပၚက ဖယ္ရွားႏိုင္တယ္။ သတ္မွတ္တဲ့နည္းနဲ႔ ျပန္သံုးခိုင္း ႏိုင္တယ္၊ ႏွင္ထုတ္ႏိုင္တယ္ .. စျဖင့္ပါ ပါတယ္။ ဒါကို လက္မခံေတာ့ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ဆီ ေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ၂၀၁၆ မွာ စီရင္ထံုးတစ္ခု ထုတ္ပါတယ္။ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွတဲ့သူကပဲ အျခားနည္းသံုး ခြင့္ရိွတယ္။ မရိွတဲ့သူက အျခားနည္းသံုးတာကို ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္းဟာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးဆိုၿပီး ဆံုးျဖတ္ လိုက္ ပါတယ္။ စီရင္ထံုးအရ အမွန္တကယ္ ဥပေဒ မလိုက္နာတဲ့ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြရိွမယ္။ ပံုစံ (၇) မရဘဲ က်ဴးလြန္ထားရင္ သူကိုတရားစဲြတဲ့အခါမွာ အဲဒီစီရင္ထံုးအရ လြတ္သြားပါမယ့္သေဘာရိွတဲ့ အတြက္ ပုဒ္မ ၁၂ အခြင့္အေရးက တကယ္ေတာ့ သံုးလို႔မရပါဘူး။ ေနာက္ပုဒ္မ ၁၉ က အဲလို႔ကိစၥေတြ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ခန္႔အပ္တဲ့ လယ္ဆည္အဖဲြ႔က ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ ဒီလယ္ဆည္အဖဲြ႔က ဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ ဗဟုိလယ္ဆည္အဖဲြ႔ကေန အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့အဖဲြ႔ေတြပါ။ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ေက်းရြာ အဆင့္ဆင့္ဖဲြ႔စည္းထားပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ အေရးယူခ်င္တဲ့ လယ္ဆည္က ပုဒ္မ ၁၉ ပါကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ေတာင္းရပါ တယ္။ ေတာင္းမွ တရားဝင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ တကယ့္လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္။ စည္းကမ္းခ်က္ေတြက မ်ားတယ္။ တကယ့္ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆိုတာလည္း ပါးစပ္ကသာ ပုဒ္မ ၁၂ေတြ၊ ၁၉ေတြ က်ေနာ္တို႔ကေျပာတာ။ တကယ့္ေအာက္ေျခမွာ လုပ္တဲ့အခါ လြတ္သြားတာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေတာ့ ဥပေဒမွာ စကားရပ္ျပင္ဖို႔လို႔ပါတယ္။ “လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူဆိုတဲ့” စကားရပ္အစား “မည္သည့္ လယ္ယာေျမတြင္မဆို ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္” ဆိုတဲ့ စားသားျပင္တာနဲ႔ ေအာက္ေျခမွာ အလုပ္လုပ္လို႔ ရသြားပါၿပီ။ ဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ စီရင္ထံုးက ထြက္ထားတဲ့အတြက္ ေအာက္ေျခမွာ လြတ္ ေနမယ့္ သေဘာရိွတယ္။ အေရးယူလို႔ ခက္ခဲမယ့္ အေနအထားကို ေတြရိွရတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျဖၾကား ေပးျခင္ပါတယ္။ ေမး။ ပံုစံ ၁၀၅ ဆိုတာဘာလဲ ။ ပံုစံ ၁၀၅ နဲ႔ ေျမယာအေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ေနၾကတာ တရား၀င္ပါသလား။ ပိုင္ ဆိုင္မႈခိုင္မာပါသလားခင္ဗ်ား ။ (ေမးခြန္းခ်န္ထား) ေျဖ။ ပံုစံ ၁၀၅ ကို ေရာေထြးတဲ့ အျမင္ရိွပါတယ္။ ပံုစံ ၁၀၅ က ေျမသိမ္းလို႔မရသလို ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွတ္တမ္းလို႔လည္း ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ ေျမခြန္မိတၱဴမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမစရင္းဌာနမွာ ရိွတဲ့ စာတမ္း ေတြ ကို အျပင္မွာမိတၱဴကူးခြင့္ေပးပါတယ္။ ေပးတဲ့ အခါမွာ ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။ သက္ေသခံတဲ့ မိတၱဴနဲ႔ သက္ေသမခံတဲ့ မိတၱဴဆိုၿပီးႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။ သက္ေသခံမိတၱဴဆိုတာက သက္ဆိုင္ရာသူတေယာက္က ဒီေျမေတာ့ ဘယ္ေလာက္ က်ယ္တယ္ဆိုတာသိခ်င္တယ္၊ လက္မွာကိုင္ထားခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥအသံုးျပဳဖို႔ အတြက္ ေတာင္းလိုက္တာကို သက္ေသမခံေတာ့ ဘဲနဲ႔ထုတ္ေပးလိုက္တယ္။ အကယ္၍ ႐ံုးတစ္႐ံုးကို တင္ျပမယ္။ တရား႐ံုးတင္ရင္တင္မယ္၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ခ်ဳပ္ဖို႔ မွတ္ပံုတင္႐ံုးကို တင္မယ္၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေလွ်ာက္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ႐ံုးကိုတင္ရမယ္၊ ဂရမ္ေလွ်ာက္ဖို႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ေထြအုပ္ကို တင္ရမယ္၊ ေျမရာမႈခင္းစစ္ဖို႔ လယ္စီကို တင္ရမယ္။ ဒီလို ႐ံုးတ႐ံုးကိုတင္ဖို႔ ထုတ္ေပးတဲ့ ေျမပံုကို သက္ေသခံေျမပံုလို႔ေခၚတယ္။ ဒါက ပံုစံ ၁၀၅ ေပါ့။ မုန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံရတယ္။ ပိုင္ရွင္ကို အဓိကမဟုတ္ ေျမ၊ အိမ္ယာအခ်က္အလက္ေတြ မွန္ကန္ ေၾကာင္း သက္ေသခံရတာပါ။ ဒီမွာဘာပါလဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူက ေလွ်ာက္တာလဲ၊ ေလ်ွာက္တဲ့ေျမကြက္က ဦးပိုင္နံပတ္ဘယ္ေလာက္၊ ဧရိယာ ဘယ္ေလာက္၊ အခြန္စည္းၾကပ္ခံရတဲ့သူက ဘယ္သူလဲ၊ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေနထားက ဘယ္သူလဲ ဒါေတြေဖာ္ျပပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ဘာေၾကာင့္ ေရးကူးေပးသလဲေပါ့။ သူက ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ လုပ္တာမဟုတ္ဘူး၊ တစ္ခုခုေလွ်ာက္ဖို႔ိုဆိုတဲ့ ကိစၥတစ္ခုအတြက္နဲ႔ပဲေပးတာပါ။ ဥပမာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း မွတ္ပံုတင္ဖို႔၊ ဂရမ္ေလွ်ာက္ဖို႔၊ အိမ္ေဆာက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ေရးၿပီးေတာ့ ထုတ္ေပးတဲ့ေျမပံုပါ။ သူကို ဒီေျမပိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ထုတ္ေပးထာတဲ့ ေျမပံုမဟုတ္ပါဘူး၊ ေနာက္ကိစၥတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ေပးတာပါ။ ပုံစံ ၁၀၅ ျပၿပီးအေရာင္းအဝယ္လုပ္တယ။္ ခိုင္မာလား မခိုင္မာလားဆုိတာ ၂ မ်ဳိးရိွပါတယ္။ ၿမိဳ႕ကြက္ေတြမွာ အိမ္ယာေျမေတြ အေရာင္းဝယ္လုပ္ရင္ ပံုစံ ၁၀၅ ပူးတဲြတင္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပထမတခ်က္က စာခ်ဳပ္မွာျပထားတဲ့တည္ေနရာ မွန္လား၊ မမွန္လားဆိုတာ ပံုစံ ၁၀၅ နဲ႔ ပူးတဲြစစ္ႏိုင္ေအာင္၊ ေနာက္တစ္ခုက ပံုစံ ၁၀၅ မွာက ေလ်ွာက္ထားလိုက္တာနဲ႔ ပိုင္ရွင္အမည္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူနဲ႔ပိုင္ရွင္နဲ႔က တူခ်င္မွတူတာ ဆိုေတာ့ ေလွ်ာက္တဲ့သူကို ပိုင္တယ္လို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္လို႔ရေအာင္ ပံုစံ ၁၀၅ ကိုပူးတဲြတင္ရ တာပါ။ ဒါက လယ္ယာေျမမွာေတာ့ အဓိကမက်ပါဘူး။ လယ္ယာေျမမွာက  ပံုစံ (၇) က အဓိကပါ။ ပံုစံ (၇) ကခိုင္မာပါတယ္။ ၁၀၅ က မခိုင္မာပါဘူး။ ၿမိဳ႕ကြက္မွာ ကေတာ့ ၁၀၅ က အေထာက္အထား တစ္ရပ္ျဖစ္ ပါတယ္ ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးခ်င္ပါတယ္ ။
4 years Ago
Up