အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ကန္႔ကြက္

December 12, 2016

အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ကန္႔ကြက္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အန္စီေအမွာ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ ၈ ခု စုေပါင္းၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ လူပုဂိၢဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေနမႈကို ထိခိုက္ေစလို႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔အေနနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔လည္း အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔တို႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပစ္ခတ္တိုက္မႈေတြကို စတင္ခဲ့တဲ့ ေကအိုင္ေအ၊ အမ္အန္ဒီေအေအ၊ တီအန္အယ္လ္ေအနဲ႔ ေအေအတပ္ဖြဲ႔ ၄ ခုတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အဆိုအတည္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီအေတာအတြင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တရပ္မွာလည္း ကာကြယ္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိန္၀င္းက အဲ့ဒီတိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔ ၄ ခုကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။
6 years Ago
Up