အြန္လုိင္းက

January 25, 2019

မသမာမႈမ်ားရွိေနသျဖင့္ အြန္လုိင္းက ယာဥ္စစ္ရက္ခ်ိန္းယူသည့္စနစ္ ဖ်က္သိမ္း

ယာဥ္စစ္ေဆးလိုတဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြထံကေန မသမာသူလူတစုက မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ေငြ ေတာင္းခံမႈရွိေနလို႔ အြန္လိုင္းကေန ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရတဲ့  Online Booking စနစ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ကေန စတင္ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၿပီလို႔ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ေၾကညာပါတယ္။ မသမာသူလူတစုဟာ မမွန္မကန္ျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ယာဥ္အမွတ္ေတြကို အြန္လိုင္းကေန ႀကဳိတင္စာရင္းသြင္း ရယူထားၿပီး ခြင့္ျပဳယာဥ္စီးေရ ျပည့္မီသြားခ်ိန္မွာ အမွန္တကယ္ ယာဥ္စစ္ေဆးလိုတဲ့ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ေတြထံကေန အခေၾကးေငြ ေတာင္းခံကာ ႀကဳိတင္ Booking ယူထားတဲ့ ယာဥ္အမွတ္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး အမွန္တကယ္ ယာဥ္စစ္ေဆးလိုတဲ့ ယာဥ္အမွတ္ကိုအစားထိုေျပာင္းလဲ ရက္ခ်ိန္းရယူေပးေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ယာဥ္မွန္ကန္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးဖို႔ အြန္လိုင္းစနစ္နဲ့ ယာဥ္စစ္ရက္ခ်ိန္းႀကဳိတင္ရယူတာကို ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းမွာစတင္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းမွာေတာ့ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က စတင္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ အြန္လိုင္းကေန ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းရယူထားတဲ့ ယာဥ္အေရအတြက္ရဲ႕ ၆၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေလာက္သာ အမွန္တကယ္ လာေရာက္ၿပီး ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ မလာေရာက္ၾက ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္မွာ  ယာဥ္စစ္ရက္ခ်ိန္းရယူၿပီးေနာက္ ရက္ခ်ိန္းျပန္လည္ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ  ပ်က္ကြက္ပါက ပ်က္ကြက္တဲ့ရက္ကေန ႏွစ္လအတြင္း ေနာက္ထပ္ရက္ခ်ိန္း ယူလို႔မရေအာင္ ပိတ္တား စာရင္းသြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း အသိေပး ေၾကညာထားပါတယ္။
4 years Ago
Up