အဲလဗင္းေရးသားခ်က္ အစိုးရကို ျပည္သူအၾကည္ညိဳပ်က္ေစသျဖင့္ တရားစြဲဟု ထုတ္ျပန္ | DVB