အေႂကြးစာရင္း နာမည္ဆုိးရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေလယာဥ္၊ ရထား မစီးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ ပိတ္ပင္

February 15, 2017

အေႂကြးစာရင္း နာမည္ဆုိးရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ေလယာဥ္၊ ရထား မစီးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ ပိတ္ပင္

တ႐ုတ္အစိုးရက တရားဝင္ အေႂကြးစာရင္းမွာ နာမည္ဆိုးရွိတဲ့ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြကို ေလယာဥ္နဲ႔ ျမန္ႏံႈးျမင့္ရထားေတြ မစီးႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ကင္းမဲ့တဲ့အတြက္ ဒဏ္ေပးခံထားရတဲ့ လူေတြရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို စာရင္းျပဳစုထုတ္ျပန္ဖို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ေလာေလာဆယ္အထိ လူ ၆ ဒသမ ၇၃ သန္းက စာရင္းထဲမွာရွိေနၿပီး ၆ ဒသမ ၁၅ သန္းက ေလေၾကာင္းခရီးသြားခြင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ခံထားရပါတယ္။ ၂ ဒသမ ၂၂ သန္းကေတာ့ ျမန္ႏံႈးျမင့္ ရထားခရီးစဥ္ေတြ စီးခြင့္မရေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံထားရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသား ၇ ေသာင္း ၁ ေထာင္ကိုေတာ့ အင္တာပ႐ုိက္စ္ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အႀကီးတန္း အမႈေဆာင္ေတြ၊ တရားဝင္ကိုယ္စားလွယ္ စတဲ့ ရာထူးေနရာေတြ မယူရေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ တ႐ုတ္စက္မႈစီးပြားဘဏ္ကလည္း ၂၀၁၃ ကေန ခုထိ ေငြေခ်းခြင့္နဲ႔ အေႂကြးဝယ္ခြင့္ကတ္ ေလွ်ာက္ထားလာသူေတြထဲက နာမည္ဆိုးစာရင္းဝင္ လူအေယာက္ ၅ သိန္းခြဲေက်ာ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္ခြဲစနစ္ဟာ အစိုးရအရာရွိေတြဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေကာက္ခံပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အလုပ္ကထုတ္ပယ္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ဆိုးရြားတဲ့ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ရာထူးအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up