အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆုိ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္

December 6, 2016

အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆုိ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီးေနာက္ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္

အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္းဇီ (Renzi) ဟာ သူ႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆို ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵခံယူခဲ့တာမွာ အႀကီးအက်ယ္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့အၿပီး ရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပဲြအၿပီး ရင္းဇီဟာ အီတလီသမၼတနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လတ္တေလာ အီတလီ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ ျပႆနာတက္ေနတဲ့ အီတလီဘဏ္လုပ္ငန္း ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးၾကဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပဲြမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးအဆိုကို ေထာက္ခံတဲ့ဘက္က မဲ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္တဲ့ဘက္က မဲ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။ မဲေပးသူ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ဆႏၵသဘာထားေပးခဲ့ၾကလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈကိုျပသတဲ့ ဆႏၵခံယူပဲြအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ရင္းဇီဟာ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔က အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုရလာဖို႔အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အာဏာကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အေရး အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ဖို႔ ရင္းဇီ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါ။ အခုေတာ့ လူထုဆႏၵခံယူရာမွာ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး တာ၀န္က ႏုတ္ထြက္ခဲ့တဲ့အတြက္ အီတလီသမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္တေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။ မေရြးခ်ယ္ရင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြသစ္ကို က်င္းပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up