အေျခခံပညာေရး

August 19, 2018

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားေနဟုဆုိ

အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနတဲ့အတြက္ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထိခိုက္မႈေတြ မ်ားလာနိုင္တယ္လို႔ အေျခခံပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီက ေျပာပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္ေန႔က၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ အေျခခံနွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေကာ္မတီက ျပဳလုပ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲထားတ့ဲ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ေကာ္မတီေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ အခန္းက႑ေတြဟာ ေမွးမွိန္ေနၿပီး ေကာ္မတီေတြရဲ႕ အႀကီးဆံုးရာထူးေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနက ပုဂၢိဳလ္ေတြကသာ ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေနတယ္လုိ႔ အေျခခံပညာ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးမင္းမင္းထြဋ္က ေျပာပါတယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးမင္းမင္းထြဋ္ က “အေျခခံပညာေရးေကာင္စီမွာ ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဥကၠ႒ေပါ့။ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္က အတြင္းေရးမႉးေပါ့။ အဲဒီမွာ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ေတြပါမယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါမယ္။ ပညာရွင္ေတြပါမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမွာ ဆရာကိုယ္စားလွယ္လို႔သာ သံုးႏႈန္းထားတာ ဒီအေျခခံ ပညာေရးေကာင္စီရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြက အခန္းက႑တိုင္းမွာ ပါေနတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ဆိုေပမယ့္ ဆရာအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါဘူး။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါဘူးေပါ့။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မပါခဲ့ရင္ေတာင္မွ အေျခခံ ပညာေရးေကာင္စီမွာ ဆရာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ပါကိုပါရမယ္။ ဒါမွသာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကင္းမွာေပါ့။ အဲဒီအထဲမွာ မပါတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ သီးသန္႔ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ သေဘာပဲ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးက႑ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ကို ဒီဥပေဒၾကမ္းမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ နဲ႔ တိက်မွန္ကန္တဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြပါဝင္ဖုိ႔ လိုတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းမွာပါဝင္တဲ့ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီကို ဝန္ႀကီးဌာနက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာမဟုတ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ျပည္နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသင့္တယ္လို႔ တရားလႊေတာ္ေရွ႔ေန ဦးေဌးက အႀကံျပဳပါတယ္။ “အေျခခံပညာေရးေကာင္စီကို ဝန္ႀကီးဌာနက ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုရင္ ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္ရာေရာက္ၿပီး တျပည္ေထာင္စနစ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ မွာဆိုရင္ အေျခခံပညာေရးမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒကလည္း အေျခခံပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ကလည္း လုပ္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ အေျခခံပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းမွာ အေျခခံပညာေရးေကာင္စီကို တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အခ်က္အလက္ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ အေျခခံပညာ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီကေန အေျခခံပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြ ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပညာေရးေကာ္မတီေတြကုိ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမွာပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနကေန ပညာေရးနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း၊ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္း၊ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပုဂၢလိကပညာေရးဥပေဒၾကမ္းေတြကို ေရးဆြဲထားၿပီး အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းေတြ အေပၚမွာ ပညာေရးအသိုက္အဝန္းက ေဝဖန္ထားပါတယ္။
4 years Ago
Up