အေျခခံက်န္းမာေရးလုပ္သား

December 31, 2016

လာမည့္ႏွစ္တြင္ အေျခခံက်န္းမာေရးလုပ္သား ၃၀၀၀ ေလာက္ ခန္႔အပ္သြားရန္ရွိ

က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ လာမယ့္ႏွစ္ထဲမွာ အေျခခံက်န္းမာေရးလုပ္သား ၃၀၀၀ ေလာက္အထိ ခန္႔အပ္သြားဖို႔ရွိသလို က်န္းမာေရးမႉး ၃၀၀ နဲ႔ သြားဆရာဝန္ ၂၀၀ ကိုလည္း ခန္႔အပ္သြားဖို႔ရွိတယ္လို႔ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ေျပာပါတယ္။ ဒီလိုအေရအတြက္ျပည့္မီေအာင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔အပ္တာနဲ႔အတူ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုအရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အရင္က ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူညီေတြနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာကေန အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ထည့္ဝင္ေငြေတြနဲ႔ပါ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ေျပာပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈအေနနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မလံုေလာက္တဲ့ ျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လစ္လပ္ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြ ျဖည့္တင္းဖို႔အတြက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ဆရာဝန္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သြားဆရာဝန္ ၂၀၀ ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းလာတဲ့ သူနာျပဳဆရာမ ၁၅၀၀ ကိုလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးက ေဆး႐ုံေတြနဲ႔ အေျခခံက်န္းမာေရးဌာနေတြကို ခြဲေဝခန္႔ထားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံက်န္းမာေရးလုပ္သား ၃၀၀၀ ကိုလည္း မႏွစ္က ခန္႔အပ္ထားခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up