အေသးစား အလတ္စား

April 1, 2018

အေသးစား အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆြးေႏြး

အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတခုကုိ ကုန္သည္မ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ နည္းပညာ ေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ စြမ္းအင္ေတြ လိုအပ္ေနတာပါ။ အရင္ဘ႑ာေရးဝန္းႀကီးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္းက အစိုးရအေနနဲ႔ အရံႈးခံၿပီး ဒီက႑ေတြကို ပံ့ပိုးေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံဝင္ေငြကို တိုးေတက္ေစႏိုင္တဲ့အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးတက္ေစႏိုင္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
5 years Ago
Up