အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ

October 9, 2016

အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းသည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ ႀကိဳဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေမရိကန္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းေပးတဲ့အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ က ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ “ယခုအခါ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားမွ ၇-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ အမိန္႕ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးအရ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္”လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးအရ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအားလံုး ရုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံသို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာေစေရးကို ပိုမိုလြယ္ကူလာေစမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ နွစ္နုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးတက္မ်ားျပားလာျခင္းမွသည္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေပၚထြန္းလာေစေရးနွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေစမည္ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ခရီးအတြင္း သမၼတအိုဘားမားက ျမန္မာအစိုးရသစ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခံခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားမွာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ က်န္ရွိေနသည့္ စီးပြားေရးတားဆီးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းေပးသြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up