အေမရိက

January 19, 2019

အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ကြ်န္းစုႏိုင္ငံမ်ား ျမန္မာကုိ ၀င္ေရာက္မႈ သိသိသာေလ်ာ့နည္း

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ ကြ်န္းစုႏိုင္ငံေတြက ခရီးသြားေတြ ဝင္ေရာက္တာ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သိသိသာသာ တိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ပခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အေမရိကနဲ႔ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔က ဧည့္ဝင္ ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအရဆိုရင္ ကေနဒါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ အမ်ားဆုံးေလ်ာ့သြားတာကေတာ့ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ အာဖရိကႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံေတြက အရင္ႏွစ္နဲ႔စာရင္ လူဦးေရ ၅၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး လူဦးေရအရ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံကပဲ အမ်ားဆံုး ေလ်ာ့နည္းသြားတာပါ။ ကြ်န္းစုႏိုင္ငံေတြထဲက ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔မွာေတာ့ ၾသစေၾတးလ်က သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အာရွႏိုင္ငံ ၁၀ ခုထဲမွာ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္ဝမ္နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔က ခရီးသြားဝင္ေရာက္တာ ေလ်ာ့နည္းၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြကေတာ့ တိုးလာခဲ့ပါတယ္။ သိသိသာသာ တိုးလာတာက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုးလာေရာက္ေလ့ရွိတဲ့ ထိုင္းႏုိုင္ငံထက္ကို ၇ ဆေက်ာ္တိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအားလံုးေပါင္းဝင္ေရာက္တာရဲ႕ ၅ ပံု ၁ ပံုေလာက္ရွိတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဝင္ေရာက္တာဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၂၉၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေပမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၂၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ၂၉၇,၀၀၀ ေက်ာ္ တိုးၿပီး ဝင္ေရာက္ခဲ့တာပါ။ ဒီ ၂ ႏွစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာမွာေတာ့ လူဦးေရ ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္တိုးၿပီး ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းကို ဝင္ေရာက္ၾကသူေတြထဲမွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းနဲ႔ လာေရာက္ၾကတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ကေန အတြင္းပိုင္းအထိ လာေရာက္တာကေတာ့ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up