အေမဇုန္သစ္ေတာ

July 5, 2019

ဘရာဇီးပုိင္ ဧရိယာထဲရွိ အေမဇုန္သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တုိးျမင့္

အေမဇုန္သစ္ေတာရဲ႕ ဘရာဇီးပုိင္ ဧရိယာထဲမွာ အခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၈ ဇြန္လနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၈၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ တုိးျမင့္လာတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါဟာ လက္ယာစြန္းဝါဒီ ဘရာဇီးသမၼတသစ္ ဘုိဆုိနာ႐ို လက္ထက္မွာ ႏွစ္လဆက္တုိက္္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာတာပါ။ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး အပူပုိင္း မုိးသစ္ေတာႀကီးျဖစ္တဲ့ အေမဇုန္ေတာထဲမွာ ေျမဧရိယာ ၃၅၅ စတုရန္းမုိင္ ေတာျပဳန္းေနတယ္လုိ႔ ဘရာဇီး အာကာသေအဂ်င္စီ အခ်က္အလက္ေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ အခုႏွစ္ သစ္ေတာျပဳန္းႏႈန္းအရွိန္ဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က သစ္ေတာျပဳန္းမႈႏႈန္းကုိ ေက်ာ္လြန္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမဆုံး ၁၁ လမွာ အေမဇုန္သစ္ေတာရဲ႕ စုစုေပါင္း ေျမဧရိယာ ၁၇၆၂ စတုရန္းမုိင္ ေတာျပဳန္းခဲ့ၿပီး အဲဒီပမာဏဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ႐ုဒ္အုိင္လန္ျပည္နယ္ တခုစာေလာက္ ႀကီးပါတယ္။ အခုလုိ ေတာျပဳန္းတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းသူေတြက အေမဇုန္သစ္ေတာဧရိယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာ္ၾသခဲ့တဲ့ သမၼတ ဘုိဆုိနာ႐ိုရဲ႕ အားေကာင္းတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကုိ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ေအဂ်င္စီ အီဘာမာက သစ္ခုတ္သမားေတြနဲ႔ ေမြးျမဴေရးၿခံပုိင္ရွင္ေတြကုိ ဒဏ္ေၾကးေငြ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံတာေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရတာနဲ႔ ကာမိေအာင္ အေမဇုန္သစ္ေတာကေန အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားထုတ္ဖုိ႔ ရဲေဆးတင္ေပးရာ ေရာက္တယ္လုိ႔ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ အေမဇုန္သစ္ေတာ ဧရိယာရဲ႕ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ဘရာဇီးႏုုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။
2 years Ago

May 15, 2019

အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ႏုိင္ေရး ဘရာဇီးမ်ဳိးႏြယ္စု အႀကီးအကဲ ႀကိဳးပမ္း

အေမဇုန္သစ္ေတာရဲ႕ ရွင္ဂူ သီးသန္႔နယ္ေျမကို ကယ္တင္ဖို႔အတြက္ ဘရာဇီးမ်ိဳးႏြယ္စု  အႀကီးအကဲ ဟာအုိနီမယ္ တုိတာရယ္နဲ႔ တျခား အေမဇုန္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔က ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ျပင္သစ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးကို သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အဲဒီ သီးသန္႔နယ္ေျမအတြက္ ရန္ပံုေငြရရိွဖို႔ ဥေရာပတဝွမ္း သီတငး္ ၃ ပတ္ၾကာ ခရီးကို စတင္ေနတာပါ။ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္အရြယ္ ခါယက္ပိုလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲဟာ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ကေန ၃၁ ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြ၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၊ နာမည္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အေမဇုန္သစ္ေတာ ျပဳန္းလာေနတာကို ကမာၻက သတိျပဳမိေစဖို႔နဲ႔ အဲဒါကို ကာကြယ္ထိန္းသိမး္ဖုိ႔အတြက္ ယူ႐ုိေငြတသန္း ရန္ပံုေငြရဖို႔ ႀကိဳးပမး္မွာပါ။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံမွာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ၈ သိန္းခြဲေက်ာ္ရိွၿပီး ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံနယ္ေျမရဲ႕ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွတဲ့ သီးသန္႔နယ္ေျမေတြမွာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ ဘရာဇီးသမၼတ ေဘာ္ဆုိနာ႐ုိက ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူဦးေရနဲ႔ယွဥ္ရင္ နယ္ေျမဧရိယာဟာ အေတာ္ကို ႀကီးေနၿပီး အဲဒီအတြက္ သီးသန္႔နယ္ေျမ နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္။ ေျမယာပိုမိုရရိွၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းပါးတာ ရရိွဖို႔ ႀကိဳးပမး္တဲ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ေဘာ္ဆုိနာ႐ိုဟာ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up