အေကာင္းဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲက ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ရသည့္ The Voice Myanmar ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ခြန္း၀တီျပည့္(႐ုပ္သံ) | DVB