အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူ

August 11, 2017

YBS ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ ကတ္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔က အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအမ်ိဴးမ်ိဴးမွာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႔ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ Yangon Payment Service (YPS) ကတ္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ ပထမအဆင့္ အဆိုျပဳလႊာ တင္ဒါ စတင္ေခၚယူေနပါတယ္။ YBS ဘတ္စ္ကားေတြမွာ YPS ကတ္စနစ္နဲ႔ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ကိုင္လိုတ့ဲဲ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔႐ံုးမွာရွိတဲ့ YPS ေကာင္တာ႐ံုးခန္းမွာ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းေပးသြင္းထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြကိုေတာ့ YPS ကတ္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာေတြကို ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးမွာ ရွင္းလင္းသြားရမွာပါ။ စာရင္းေပးသြင္းထားသူေတြထဲက တင္ဒါတင္သြင္းနိုင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို အစိုးရအဖြဲ႔က ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ေခၚယူထားတဲ့ လုပ္ငန္း ၃ ခုမွာ မိမိတို႔ ေလၽွာက္ထားလိုတဲ့ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လုပ္ငန္းတခုစီကို ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဒါ ေလၽွာက္လႊာတင္သြင္းသူေတြအေနနဲ႔ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ကေန စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - Yangon Bus Service - YBS
5 years Ago
Up