အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ခုတြင္ အူစိန္ေဘာ့ ေရႊတံဆိပ္ဆု ၉ ခု ဆြတ္ခူး

August 20, 2016

အုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ခုတြင္ အူစိန္ေဘာ့ ေရႊတံဆိပ္ဆု ၉ ခု ဆြတ္ခူး

ဂ်ေမကာႏုိင္ငံက အေျပးသမား အူစိန္ေဘာ့ဟာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ခုမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၉ ခု အထိ ဆြတ္ခူးရရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံမွာ အခုက်င္းပေနတဲ့ အေျပးသမား ၄ ဦး၀င္ၿပိဳင္ရၿပီး တဦးကို မီတာ ၁၀၀ စီေျပးရတဲ့ မီတာ ၄၀၀ လက္ဆင့္ကမ္း အေျပးၿပိဳင္ပြဲကေန အူစိန္ေဘာ့က ေရႊတံဆိပ္ထပ္မံ ဆြတ္ခူးရရွိသြားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွ္စ္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ မီတာ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ကေနလည္း ေရႊတံဆိပ္ရရွိထားသလို လက္ဆင့္ကမ္းအေျပးၿပိဳင္ပြဲကေန ေရႊတံဆိပ္ ထပ္မံရရွိခဲ့လို ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ခုကေန ေရႊတံဆိပ္ဆြတ္ခူးႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားတဦး ျဖစ္လာပါတယ္။ အူစိန္ေဘာ့ဟာ ၂၀၀၈၊ ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၆ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ခုမွာ ေရႊတံဆိပ္ ၃ ခုစီ စုစုေပါင္း ၉  ခုကို ဆက္တိုက္ရရွိခဲ့တဲ့ ေျပးခုန္ပစ္ အားကစားသမားတဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊတံဆိပ္ ၉  ခုဆြတ္ခူးႏိုင္တဲ့အတြက္ သူဟာ အေမရိကန္ အလ်ားခုန္သမား ကားလ္လူး၀စ္ ဖင္လန္က အေ၀းေျပးသမား ပါဗို နာမီတို႔နဲ႔ အတူျဖစ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
5 years Ago
Up