အုိင္ယာလန္အစုိးရကုိ Apple ကုမၸဏီ အခြန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံခြဲ ေပးေဆာင္ရမည္

August 31, 2016

အုိင္ယာလန္အစုိးရကုိ Apple ကုမၸဏီ အခြန္ ကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံခြဲ ေပးေဆာင္ရမည္

Apple နည္းပညာကုမၸဏီဟာ အိုင္ယာလန္အစိုးရဆီကေန အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ခြင့္ ရယူခဲ့တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီ အခြန္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံခဲြကို အိုင္ယာလန္အစိုးရကို ျပန္ေဆာင္ဖို႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ တျခားကုမၸဏီေတြထက္ Apple ကုမၸဏီက အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ ေဆာင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ကိစၥကို ၃ နွစ္ၾကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အဲ့လိုအခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ေဆာင္ခြင့္ရယူခဲ့တာဟာ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္ ၃၀ က ေျပာပါတယ္။ တျခားစီးပြားေရးကုမၸဏီထက္ Apple ကုမၸဏီေဆာင္ရတဲ့ အခြန္က သိသိသာသာ သက္သာခဲ့ၿပီး အဲ့လို ကုမၸဏီေတြကို ခဲြျခားၿပီး သီးသန္႔အခြန္အခြင့္အေရးေပးတာမ်ဳိး အီးယူအဖဲြ႔၀င္နိုင္ငံမွာ မရွိရဘူး။ အီးယူစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ တရားမ၀င္ဘူးလို႔ ဥေရာပေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးက ေျပာဆိုပါတယ္။ အိုင္ယာလန္နိုင္ငံမွာ ကုမၸဏီအခြန္ေငြ ပံုမွန္နႈန္းဟာ အျမတ္ေငြရဲ႕ ၁၂.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၀၃ ခုနွစ္ကေန ၂၀၁၄ ခုနွစ္အထိ Apple ကုမၸဏီက ေဆာင္ခဲ့တဲ့အျမတ္ခြန္က ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း မေက်ာ္ခဲ့တာကို ေကာ္မရွင္က စံုစမ္းေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အိုင္ယာလန္နိုင္ငံေကာ၊ Apple ကုမၸဏီေရာ ကန္႔ကြက္ၾကၿပီး ျပန္ၿပီးအယူခံ၀င္မယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။
5 years Ago
Up