အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

March 27, 2017

ကာရီလမ္ ေဟာင္ေကာင္၏ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

အႀကီးတန္း အစိုးရအရာရွိေဟာင္း ကာရီလမ္က ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းရဲ႕ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္ ၂၆ ရက္ေန႔က ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံလိုက္ရပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အစိုးရကို လိုလားသစၥာခံတဲ့သူေတြ အမ်ားစုပါတဲ့ လူအေယာက္ ၁၂၀၀ ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မတီက သူကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာလို႔ မီဒီယာေတြက အစီရင္ခံပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ လူဦးေရ ၇ ဒသာမ ၃ သန္းရွိတဲ့ မဲရွင္ အမ်ားစုက ေက်နပ္ တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဟာင္ေကာင္ကၽြန္းကို တ႐ုတ္ျပည္မႀကီး အစိုးရလက္ထဲ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က တႏိုင္ငံ စနစ္ ၂ မ်ိဳး အုပ္ခ်ဳပ္မႈကတိနဲ႔ လႊဲေပးခဲ့တာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္းမာမႈေတြ ျမင့္ေနပါတယ္။ ကာရီလမ္ဟာ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔မွာ တာဝန္ကို စၿပီး ထမ္းေဆာင္ရမွာပါ။ သူက ေထာက္ခံမဲ ၇၇၇ ရထားၿပီး သူရဲ႕အနီးစပ္ဆံုး ၿပိဳင္ဘက္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဂၽြန္ဆန္းက ၃၆၅ မဲ ရထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ထင္ျမင္ခ်က္စစ္တမ္းမွာေတာ့ ဂၽြန္ဆန္းက လူႀကိဳက္ ပိုမ်ားေနတာပါ။ တတိယ ကိုယ္စားလွယ္ တရားသူႀကီးေဟာင္းကေတာ့ ၂၁ မဲပဲ ရပါတယ္။ မဲ႐ံုအျပင္ဘက္မွာ ဆႏၵျပသူေတြ စု႐ံုးခဲ့တာပါ။ ယြဲ႔လံုခ႐ိုင္ ေကာင္စီဝင္ ခါ့လြန္တြန္းကေတာ့ ဒီရလဒ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကို လိုလားတဲ့ လ်န္ခၽြန္းရင္က ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္းကို ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ ထမ္းဖို႔ အိပ္မက္ဆိုးကို ဆက္သယ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up