အုန္းလက္မ႑ပ္

April 14, 2018

မႏၱေလးက အုန္းလက္မ႑ပ္ငယ္မ်ားထုိး ေရကစားပုံ (ဓာတ္ပုံ)

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အုန္းလက္မ႑ပ္ငယ္မ်ားထိုးၿပီး ေရကစားေနပံုျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ စတုဒီသာ ေကြၽးေမြးေနၾကပံု ျမင္ကြင္း။ ဓာတ္ပံု - အိမ္ခိုင္ၿမဲ  
4 years Ago
Up