အီးယူကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

August 30, 2018

အီးယူကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ား ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံ

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေတြဟာ ေဒသတြင္း ကာကြယ္ေရးကိစၥေတြကို အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔က ၾသစႀတီးယားနုိင္ငံ ဗီယင္နာၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ေရာက္လာတဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေတြကို လက္ရွိ အီးယူ အလွည့္က်ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ အိမ္ရွင္ ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက လက္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးအတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ဥေရာပအေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေဘာ္လကန္ အေနာက္ျခမ္းေဒသ အေရးေတြကို အဓိက ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အီးယူေဒသတခုလံုးရဲ႕ အနာဂတ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကိစၥကိုလည္း   အေလးထား ေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up