အီလက္ထရြန္းနစ္

July 14, 2017

အီလက္ထရြန္းနစ္ ထီစနစ္အပါအ၀င္ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အက်ဳိးတူေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ ထီစနစ္အပါအ၀င္ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းလုိက္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘဏ္႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းလိုက္တာပါ။ “ဒီလို အစုိးရေအာင္ဘာေလထီ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ကို ဥပေဒနဲ႔ အညီေကာက္ခံႏိုင္ဖို႔၊ လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ထီလက္မွတ္စနစ္အျပင္ အီလက္ထရြန္းနစ္ထီ စနစ္ကိုလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အေကာာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။” ဥပေဒၾကမ္းအရ ၀န္ႀကီးဌာနဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အီလက္ထရြန္းနစ္ထီ လုပ္ငန္းကို တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အစုစပ္လုပ္ငန္း သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကေတြနဲ႔ အက်ဳိးတူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက အီလက္ထရြန္းနစ္ထီ စနစ္ကို ထီကံစမ္းလုိသူေတြအေနနဲ႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ထီနံပါတ္ကို တတ္ႏုိင္တဲ့ ပမာဏနဲ႔ ၀ယ္ယူကံစမ္းႏိုင္တာ၊ ထီလက္မွတ္ေရာင္း ေစ်းကို သတ္မွတ္ေစ်းနဲ႔ ၀ယ္ယူ ကံစမ္းႏုိင္တာ၊ ထီေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာႏုိင္တာ၊ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုခြန္ေခါင္းစဥ္ကေန အခြန္ဘ႑ာ ပိုမိုတုိးတက္ရလာႏိုင္တာ စတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရလာႏိုင္တယ္လုိ႔လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ အစိုးရေအာင္ဘာေလထီကို ၁၉၃၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆုိင္ရာ ထီလက္မွတ္ထုတ္ေ၀တာ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တာ၊ ထီဆုေငြထုတ္ေပးတာေတြကို အမိန္႔ညြန္ၾကား ခ်က္ေတြနဲ႔သာ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ အခုတင္သြင္းတဲ့ အစိုးရ ေအာင္ဘာေလထီဥပေဒၾကမ္းမွာ အဥပေဒမွာ အခန္း ၇ ခန္း၊ ပုဒ္မ -၂၂ ခုပါ၀င္ပါတယ္။
6 years Ago
Up