အီလက္ထရြန္နစ္ စိစစ္ေရးကတ္

January 16, 2017

အီလက္ထရြန္နစ္ စိစစ္ေရးကတ္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္လုပ္ငန္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္စတင္

ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္အပါအ၀င္ ကိုင္ေဆာင္တဲ့ စိစစ္ေရးကတ္ျပားေတြကို National Electronic Idendity Card (NeID) ေခၚ အီလက္ထရြန္နစ္ စိစစ္ေရးကတ္ျပားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္လုပ္ငန္းေတြကို ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲမွာ ေဆာင္ရြက္ေန ပါတယ္။ ဒီစာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းေတြမွာ လူတဦးခ်င္းစီရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ျပဳစုတာ၊ မ်က္လံုး၊ လက္ေဗြတို႔ကို စက္နဲ႔ဖတ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္တာ၊ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာ စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာေတြအသံုးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းရယူတာေတြပါ၀င္ပါတယ္။ အခု မွတ္တမ္း ရယူထားၿပီးသူေတြအေနနဲ႔ စီမံကိန္းစတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ စာရင္းသြင္း မွတ္တမ္းယူစရာ မလုိေတာ့ဘဲ NeID ကပ္ျပားကို ရရွိမွာပါ။ အခု စီမံကိန္းဟာ ေရွ႕ေျပး စမ္းသပ္အဆင့္မွာပဲရွိေသးၿပီး သံုးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္နဲ႔ ၁၀ ရက္ေတြမွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၁ ရက္ကေန ၁၅ ရက္ထိ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာလည္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိတယ္လို႔ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္နဲ႔ ႏိုင္ငံသား ဦးစီးဌာနကေျပာပါတယ္။ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု - ကိုေအာင္
6 years Ago
Up