အီဘုိလာေရာဂါကို ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါဆုိးအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္

March 31, 2016

အီဘုိလာေရာဂါကို ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါဆုိးအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္

အီဘိုုလာေရာဂါဟာ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ အႏၱရာယ္ နည္းလာတာေၾကာင့္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါဆိုုးအျဖစ္ ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အုိ အဖဲြ႔ႀကီးက သတ္မွတ္ထားတာကိုု ျပန္ၿပီး ပယ္ဖ်က္လိုုက္ပါတယ္။ အီဘိုုလာေရာဂါ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အေနာက္အာဖရိကႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံကလဲြရင္ တျခားႏိုင္ငံေတြကိုု ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားလိုု႔ အခုုလိုု ပယ္ဖ်က္လိုုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အီဘိုလာေရာဂါ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဂီနီႏိုင္ငံမွာ လက္က်န္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈတခ်ဳိ႕ ရွိေနေသးတာကလဲြလို႔ ဆီရာယာလီယြန္းႏိုင္ငံနဲ႔ လိုုင္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံတိုု႔မွာေတာ့ ေရာဂါကူးစက္မႈ မရွိေတာ့တာ လနဲ႔ခ်ီၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အီဘိုုလာေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံမွာ ေရာဂါသတိ ရွိေနၾကဖိုု႔ တိုုက္တြန္းထားပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားလာရင္လည္း အလွ်င္အျမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီလိုု႔ ဒဗလ်ဴအိတ္ခ်္အို အဖဲြ႔ႀကီးက ေျပာဆိုုပါတယ္။
6 years Ago
Up