အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္

May 13, 2018

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ဟန္႔တာေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္

အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ ဟန္႔တားေရးအတြက္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းဆင့္ေတြကုိ အဆင့္ဆင့္ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံမွာ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးစင္တာက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ “ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားမွာ အေရးေပၚလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အေရးေပၚအေျခအေန အျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္လာရင္ အျမန္ဆံုး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ က႑အသီးသီးအတြက္ က်ေနာ္တို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” လို႔ ေရာဂါကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ကြယ္ေရးစင္တာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ “ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈမွာ ဆီရာလီယြန္၊ ဂီနီနဲ႔ လိုက္ေဘးရီးယား ႏိုင္ငံေတြကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ေစလႊတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ၿပီးသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရင္ သူတို႔ကို လႊတ္ဖို႔ အသင့္ရွိေနတယ္” လို႔လည္း သူကေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခဲ့ခ်ိန္တည္းက ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ေရာက္လာသူေတြကို စစ္ေဆးခဲ့တယ္လို႔ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနက ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up