အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္

May 28, 2018

အစုိးရသစ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ သမၼတနန္းေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ

အီတလီအစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အျဖစ္ ခန္႔ထားခံရသူ ဂ်ိဳဇက္ေပ ကြန္ေတဟာ သမၼတနန္းေတာ္ကို ေမ ၂၇ ရက္က ေရာက္လာပါတယ္။ လက္ယာစြန္း အသင္းခ်ဳပ္ပါတီနဲ႔ အေျခခ်မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ၾကယ္ငါးပြင့္ လႈပ္ရွားမႈတို႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းက အဆိုတင္ေပးလိုက္တဲ့ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးေလာင္း ကိုယ္စားလွယ္ကို သမၼတ ဆာဂီ်ယို မတ္တားေရလာက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီးၿပီလို႔ သတင္းရင္းျမစ္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတဟာ ဥေရာပသမဂၢက ေပးထားတဲ့ ၾသဇာကို အလြဲသံုးစားလုပ္တယ္လို႔ လက္ယာစြန္း ညြန္႔ေပါင္းက စြပ္စြဲခဲ့တာပါ။ မတ္လ ၄ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစု အႏိုင္ရထားတဲ့ လက္ယာစြန္း ၾကယ္ငါးပြင့္ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္က သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယူရိုေငြသံုးတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား အဝန္းအဝိုင္းမွာ တတိယ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏုိင္ငံ အီတလီမွာ ႏိုင္ငံေရး အၾကပ္အတည္းေတြ ပိုျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ လက္ယာစြန္း ညြန္႔ေပါင္းက အဆိုျပဳထားတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေလာင္း စာရင္းကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းနဲ႔ သမၼတတို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာလို႔ အစိုးရညြန္႔ေပါင္း ျဖစ္လာမယ့္ အဖြဲ႔က သတင္းရင္းျမစ္ က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago
Up