အီတလီရာဇဝတ္ဂုိဏ္း

February 6, 2019

အီတလီရာဇဝတ္ဂုိဏ္းအား ၿဖဳိခြင္းသည့္ ဗြီဒီယိုဖုိင္ စပိန္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ထုတ္ျပန္

စပိန္ႏုိင္ငံေတာင္ပို္င္း ေကာ္စတာဒယ္ဆုိအရပ္က အီတလီ ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းတဂုိဏ္းကို ၿဖိဳခြငး္တဲ့ ဗီြဒီယိုဖုိင္ကို စပိန္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီစစ္ဆင္ေရးမွာ အီတလီေကာ္မိုရာ ဂုိဏ္းဝင္ေတြ အပါအဝင္ လူ ၁၄ ဦးကို ဖမး္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ မယ္ဗာရစ္-၂ လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ အဲဒီစစ္ဆင္ေရးကို အီတလီရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး စပိန္မွာ အေျခစုိက္ေနတဲ့ နာမည္ႀကီး ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ဂုိဏ္းေတြထဲက တခုကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့တယ္လို႔ စပိန္ရဲတပ္ဖြဲ႔က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အီတလီ ေကာ္မိုရာဂုိဏ္းဝင္ေတြဟာ မာရာနယ္လာ အဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ အီတလီႏုိင္ငံ ေရာမၿမိဳ႕ကုိ မူူးယစ္ေဆး ပို႔ေဆာင္ေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခား ၿဗိတိန္၊ အီတလိီ၊ စပိန္၊ ႐ုိေမးနီးယားနဲ႔ ဒိုမီနီကန္ ႏုိင္ငံသားေတြကိုလညး္ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ အီတလီ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ စပိန္ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးအတြငး္ စုုစုေပါင္း ေဆးျခာက္အေလးခ်ိန္ တန္ဝက္နီးပါး သိမး္ဆည္းရမိတယ္လို႔ စပိန္ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up