အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း

May 8, 2018

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း တန္ဖိုးမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳမည္

၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းေတြရဲ႕ ကာလတန္ဖိုးေတြကို ေမလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳသြားမယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ေမလ ၈ ရက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမွာ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္ရဲ႕ “ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေဒသေပါက္ေဈးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွတဲ့ အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္း ကာလတန္ဖိုးစိစစ္ျခင္းေတြကို ျပည္သူလူထု တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္မ်ား ထမ္းေဆာင္မႈ အဆင္ေျပေစဖုိ႔  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ” ေမးျမန္းမႈကို ျပန္ေျဖၾကားလုိက္တာပါ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္ အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္း ကာလတန္ဖိုး စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြဟာ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ေဒသေပါက္ေဈးနဲ႔ ညီညြတ္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ တုိင္းအစုိးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းရွိ အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းေတြ ကာလတန္ဖိုးစိစစ္တာကို တႏွစ္ တႀကိမ္ အစိုးရက ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေနတာပါ။ အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္း ကာလတန္ဖိုး စိစစ္သတ္မွတ္ရာမွာ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြအလိုက္၊ ရပ္ကြက္ေတြအလိုက္၊ လမ္းေတြအလိုက္ ဘ႑ာႏွစ္အစမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တက္ေဈး၊ က်ေဈးႏႈန္းေတြနဲ႔ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမ၊ အေဆာက္အဦ၊ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား တန္ဖိုးစိစစ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့  ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္ YCDC ၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ ေျမစာရင္းဌာနတို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအဝင္ ဌာနႀကီး ၁၁ ခုက  ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနနဲ႔ ''အိမ္ၿခံေျမ ကာလတန္ဖိုး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔မွာ ဌာနဆိုင္ရာေတြအျပင္  ျပည္သူေတြပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ဦးေရအထိ တိုးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ” ေမးျမန္းမႈကို ဝန္ႀကီးက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပေပးသြားမယ္လို႔  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
4 years Ago
Up