အိမ္ၿခံေျမ

January 26, 2019

အိမ္ၿခံေျမ မွတ္ပံုတင္ကိစၥ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံအိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအသင္းက ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အိမ္ၿခံေျမနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္တဲ့ အပိုင္းေတြမွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈေတြ ရွိေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြကို ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အိမ္ၿခံေျမမွတ္ပံုတင္တာ ရက္ေပါင္း ၈၅ ရက္ၾကာျမင့္တာေၾကာင့္ ဒီ့ထက္ရက္ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔အတြက္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခဲြေရးနဲ႔ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္း ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနတို႔က အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကတာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းနဲ႔ ေျမစီမံခန္႔ခဲြမႈဌာကေတာ့ ေျမယာမွတ္ပံုတက္ေလွ်ာက္ထားမႈေတြအတြက္ ျပည္သူလူထုေတြ သိရွိေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ ဝက္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာေတြကေန မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာ သြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up