အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီး ၅ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္ အၾကမ္းဖက္ခံရ

March 25, 2017

အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီး ၅ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္ အၾကမ္းဖက္ခံရ

အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီး ၅ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ဟာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံေနၾကရတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလူေနမႈဘ၀နဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ အခုလ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံလူေနမႈဘ၀နဲ႔ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ထုတ္ျပန္ေဆြးေႏြးပြဲ အခန္းအနားမွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ၅ ေယာက္မွာ ၁ေယာက္ဟာ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ အၾကမ္းဖက္ျခင္း ခံရဖူးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဖူးၾကၿပီး ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားဖူးၾကပါတယ္။” အခုလို စစ္တမ္းမ်ိဳးကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပထမဆံုး ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ၄၇၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို ေမးျမန္းၿပီး ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၄၉ ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေမးျမန္းၿပီး ေကာက္ယူခဲ့တာျဖစ္သလို စစ္တမ္းမွာ လူဦးေရ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ အာဟာရစီမံခ်က္မ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို စစ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ USAID နဲ႔ 3MDGs အဖြဲ႔ေတြက ေငြေၾကးေထာက္ပ႔ံခဲ့ၿပီး အခု က်န္းမာေရးစစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္မ်ားအရ အိမ္ေထာင္စုအေျခအေနေတြနဲ႔ လူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳတာနဲ႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ၊ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း စတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အစီရင္ခံစာထဲ ထဲ့သြင္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။
6 years Ago
Up