အိမ္ရာစုေဆာင္း

June 3, 2017

အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္းဖြင့္သူ ၁၆၀၀၀ ခန္႔ရွိဟု CHDB ဘဏ္ေျပာ

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ တန္ဖုိးနည္း တုိက္ခန္းေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္မွာ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ ၁၆၀၀၀ ေလာက္ ရွိလာၿပီလို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေျပာပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွာရွိတဲ့ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္တန္ တန္ဖိုးနည္းတုိက္ခန္းေတြ ဝယ္ယူခြင့္နဲ႔ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္မယ့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ဝယ္ယူခြင့္အတြက္ အိမ္ရာစုေဆာင္း ေငြစာရင္းကို ဖြင့္လွစ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ “လက္ရွိမွာ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတဲ့သူ ၁၆၀၀၀ ေလာက္ ရွိေနပါၿပီ။ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္းေတြကို ဝယ္ယူခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ ဘာေတြလိုအပ္တယ္။ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတာ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္ခြဲေတြမွာ စံုစမ္းလို႔ရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အိုးအိမ္ဘက္ကေနလည္း ေနာက္လပိုင္းအတြင္းမွာ ထပ္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ေရာင္းေပးဦးမယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္က ဝယ္ယူခြင့္ရသူေတြကို ေခ်းေပးမွာပါ” လို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (CHDB) ဘဏ္ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးဟိန္းေဝေနာင္က ေျပာပါတယ္။ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ ၁၆၀၀၀ ဝန္းက်င္းထဲက ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္အေနနဲ႔ တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္း ဝယ္ယူသူ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္မွာ အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ရင္ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းနဲ႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး တန္ဖုိးနည္းတုိက္ခန္း ဝယ္ယူခြင့္ရဖို႔ စုေဆာင္းေငြကေတာ့ အိမ္တန္ဖုိးရဲ႕ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြ ရရွိသူေတြဟာ ေရႊလင္ဗန္းတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးအိမ္ရာနဲ႔ မႏၲေလး ျမရည္နႏၵာ အိမ္ရာတို႔က တန္းဖုိုးနည္းတိုက္ခန္းေတြကို ဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြ ရရရွိသူ ၆၀၀ ေက်ာ္မွာ ရန္ကုန္က အေယာက္ ၅၉၀ နဲ႔ မႏၲေလးက အေယာက္ ၆၀ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
4 years Ago
Up