အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ

August 2, 2017

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေရာင္းမည့္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲမ်ားအား ၾကည့္႐ႈခြင့္ျပဳ

၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲမွာ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်မယ့္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေတြနဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြကုိ ကုန္သည္ေတြကုိ ၾကည္႔ရႈစစ္ေဆးခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျပပြဲကုိ ေနျပည္ေတာ္၊ မဏိရတနာ ေက်ာက္စိမ္းခန္းမမွာ  ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေတြ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခြင့္ကုိ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခြင့္ကုိေတာ့ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳသြားမွာပါ။ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေတြကုိ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ အေျခခံေစ်း ယူ႐ို ၅၀၀ နဲ႔ အထက္ သတ္မွတ္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္အတြဲေတြ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်သြားမွာပါ။ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြနဲ႔ အေခ်ာထည္ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြကုိေတာ့ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အထိ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲေတြမွာ ေစ်းၿပဳိင္စနစ္၊ တင္ဒါစနစ္ေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယခု ၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္မွာေတာ႔ ေက်ာက္မ်က္ေက်ာက္စိမ္းအတြဲေတြကုိ တင္ဒါစနစ္နဲ႔ပဲ ေရာင္းခ်တာပါ။ ဒီ ျပပြဲမွာ ေက်ာက္စိမ္း အတြဲေပါင္း ၆၅၆၁ တြဲနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ အတြဲ ၃၂၆ တြဲကုိ တင္ျပေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up