အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူေစးဖုိး ေျပာ

October 16, 2017

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူေစးဖုိး ေျပာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနတာကုိ ပကတိအတုိင္း အားလုံး လက္ခံရမယ္လုိ႔ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်ငး္ပျပဳလုပ္တဲ့ တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက အခုလုိ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ “အန္စီေအ စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ပကတိအတိုင္း လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားနည္းခ်က္မ်ားထဲမွာ ေဂ်အန္စီကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားမွာ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အန္စီေအကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေဂ်အန္စီအက္စ္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အတြက္ ေဂ်အန္စီအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ထိုနည္းတူ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈကို ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ေနသည့္ ယူပီဒီေဂ်စီမွာလည္း အားနည္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို အၿပီးသတ္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုလည္း အန္စီေအစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ဦးေဆာင္က်င္းပမည့္ ေဒသတိုင္းတြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လူမ်ဳိးအလိုက္ ေဒသအလိုက္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ အန္စီေအ စာခ်ဳပ္ကိုအေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိက အားနည္းခ်က္တခုက ေဂ်အန္စီ အစည္းအေဝးကို ပံုမွန္ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။” အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပခြင့္ရရွိလာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚေတြ မူ၀ါဒေတြကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရတာဟာ အႀကီးဆုံး အက်ဳိးအျမတ္ရခဲ့ေပမယ့္ ၂ ႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပုိင္းမွာေတာ့ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လုိ႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ နာယက ခြန္ဥကၠာက ေျပာပါတယ္။ “ဒီၾကားကာလအတြင္းမွာ အခ်ဳိ႕ကိစၥေလးေတြ ေႏွာင့္ေႏွးတယ္။ အဲဒါ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အစုိးရအေဟာင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ၆ လေလာက္မွာ ပြဲတခုေလာက္ေတာ့ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ အစုိးရသစ္ ေရာက္လာေတာ့ တႏွစ္နဲ႔ ေျခာက္လေလာက္ေပါ့၊ အစုိးရသစ္နဲ႔ တြဲလုပ္ရတယ္။ အစုိးရသစ္မွာက သူ႔ျပႆနာနဲ႔သူ၊ သူ႔အေရးအခင္းနဲ႔သူ၊ သူ႔ျပင္ဆင္မႈနဲ႔သူ အခ်ိန္က ၆ လေလာက္ အလုပ္မလုပ္ျဖစ္ဘူး။ အဲေတာ့ တႏွစ္ဆုိတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ပူးေပါင္း လုပ္ကုိင္ၾကေတာ့ အစုိးရသစ္က ဘာျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ ႀကိဳးစားေတာ့ လုပ္တယ္။ သူ႔မွာလည္း လူအင္အား မလုံေလာက္တာလည္း ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ သူေတြကုိ လုိက္ေခၚေနတာလည္း ပါတယ္။ အဲဒီဘက္ေတြမွာလည္း အခ်ိန္ေပးရတာေတြ ပါတယ္။ အထဲေရာက္ၿပီးသား လူက ေခတၱေနေပါ႔။ မလာေသးတဲ့ သူေတြကို ဘာလုိခ်င္လဲဆုိၿပီး ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ လုိက္ေခၚေနေတာ့ အဲဒီဘက္မွာလည္း အခ်ိန္ကုန္ပါတယ္။ အဲဒါလည္း က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္ေပးပါတယ္။” တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး (အန္စီေအ) စာခ်ဳပ္ကို ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔က ေရးထုိးထားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ၂ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၅ ဖြဲ႔ ပါဝင္တဲ့ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအန္အက္ဖ္စီ) ကေတာ့ အန္စီေအမွာ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ (အက္ဖ္ပီအန္စီစီ) အဖြဲ႔ဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႔ကေတာ့ အန္စီေအလမ္းေၾကာင္းကို ျငင္းဆိုထားၿပီး အျခားနည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ သတင္း - ေအာင္ကုိကုိလတ္ (ေနျပည္ေတာ္)
5 years Ago
Up