အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ရန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္

November 26, 2018

အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ရန္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္စီမံကိန္း ၅ ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအာဟာရဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ဖို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ညႊန္ၾကားခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဒီမဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္ရတာဟာ အနာဂါတ္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ ေနရခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဒီကေန႔ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပတဲ့ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွာေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ကာလရွည္အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့တာေၾကာင့္ ပုညႇက္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစား ျဖစ္ပြားေနတာဟာ  ၂၉.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနတယ္လို႔ ပညာေရးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကေျပာပါတယ္။ “ျမန္မာကေလးငယ္ ၁၄သိန္းေက်ာ္ဟာ  အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈကိုရင္ဆုိင္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္က အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးငယ္ေတြဟာ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ပညာသင္ယူႏုိင္စြမ္းကလည္း နိမ့္ပါးေနတယ္” ျမန္မာႏုိင္ငံ အာဟာရဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ေရးအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈-၁၉ဘ႑ာႏွစ္ကေန ၂၀၂၂-၂၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းခ်မွတ္ထားၿပီး ဒီစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၆၀ေက်ာ္ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up