အာလူးေဈး

A d v e r t i s e m e n t With Us

July 9, 2019

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲတတန္ကုိ ၈၄၆၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၄၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ (ေဟာင္း) က တတန္ကုိ ၉၄၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ပဲႀကီး ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲႀကီးက တပိႆာကုိ ၁၄၆၀ ကေန ၁၈၆၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၅ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး စားေတာ္ပဲလုံးက တပိႆာကုိ ၁၂၈၀ ကေန ၁၃၂၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းက တပိႆာကုိ ၁၈၅၀ ကေန ၁၉၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ အာလူး အာလူး (ဟဲဟုိး) က တပိႆာကုိ ၆၂၀ ကေန ၉၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၾကက္သြန္ျဖဴ တပိႆာကုိ ၂၉၀၀ ကေန ၃၇၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၅၀ က်ပ္ ေစ်းတက္လာပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ဆင္ျဖဴကၽြန္း ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲတီစိမ္းက တတင္းကုိ ၃၃၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀၀ က်ပ္ ေစ်းက်သြားပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။    သတင္း – AMIA
2 years Ago
Up