အာရွ-ပစိဖိတ္

October 29, 2018

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အာရွ - ပစိဖိတ္ တရားေရးညီလာခံ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ တရားရုံး စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈဆုိင္ရာ အာရွ - ပစိဖိတ္ တရားေရးညီလာခံကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hilton ဟုိတယ္မွာ ၂ရက္ၾကာ က်င္းပပါတယ္။ ညီလာခံကုိ အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတြ၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ၾသစေၾတးလ်နဲ႔ ဘရာဇီးႏုိင္ငံေတြက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (ADB)၊ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္ (UNEP)တုိ႔က တာ၀န္ရွိသူေတြက တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက “ေဒသဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီးက ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေန သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြအေပၚမွာ တရားရုံးေတြအေနနဲ႔ အခုထက္ ပုိမုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္၊ စစ္ေဆးႏုိင္ေစဖုိ႔ နည္းနာနိႆယေတြ ႏုိင္ငံတရာစံႏႈန္းနဲ႔ က်င့္သုံးမႈေတြ သိရွိလာႏုိင္လိမ့္မယ္”လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ညီလာခံမွာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒ မူေဘာင္ေတြအေပၚ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ ၿမဳိ႕ျပေတြ လ်င္ျမန္စြာ က်ယ္ျပန္႔ျဖစ္ထြန္းလာမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ပုံေတြ၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ ရႈေထာင့္၊ မႈခင္းေတြ စြဲဆုိေဆာင္ရြက္ပုံနဲ႔ စိန္ေခၚမႈစတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔  ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁)က ႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား အခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၅ မွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ သစ္ေတာေတြ၊ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲေတြ၊ သဘာ၀သယံဇာတေတြ၊ ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ နယ္ေျမေတြကုိ ပုိမုိ ထိေရာက္ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေခတ္နဲ႔  ေလ်ာ္ညီတဲ့ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
3 years Ago

February 4, 2016

အာရွ-ပစိဖိတ္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အပါအ၀င္ Pacific Rim ပစိဖိတ္သမုဒၵရာစြန္း ကြ်န္းေဒသတ၀ိုက္ ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံမွ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးေတြဟာ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ စုေ၀းၿပီး ႏိုင္ငံစုံ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ Trans Pacific Partnership - TPP (အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသႏိုင္ငံမ်ား လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္) လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတဲ့ ၁၂ ႏိုင္ငံကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးဇီလန္၊ ဂ်ပန္၊ ကေနဒါ၊ မကၠဆီကို၊ ၾသစေၾတးလ်၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ပီ႐ူး၊ ခ်ီလီ၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္မႈကို သိသိသာသာ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးေတြက ေျပာၾကားပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ တကမၻာလုံး ကုန္သြယ္မႈ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို လႊြမ္းၿခဳံေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္ရြက္တဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ့ မပါ၀င္ပါဘူး။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမွာ မဟုတ္ေသးဘဲ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတြအလိုက္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွာ ျပည္သူအမ်ားအျပားက ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ေနၾကၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ အုတ္ကလန္ရိပ္သာအျပင္ဘက္ လမ္းမေတြေပၚမွာ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၀ယ္လင္တန္မွာလည္း ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ေထာက္ခံသူေတြကေတာ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ကုန္သြယ္ေရးကို တိုးျမင့္ေစၿပီး အခြန္အမ်ားစုနဲ႔ တျခားအတားအဆီးေတြကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး ပိုမိုၿပီး သာတူညီမွ် ျဖစ္ေစလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး အစီအစဥ္နဲ႔ ဗဟိုခ်က္မျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအုပ္စုေတြနဲ႔ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ အမ်ားအျပားက ေထာက္ခံမႈကို ရထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ လူမ်ားစုေခါင္းေဆာင္ မစ္ခ်္မက္ေကာနယ္ကေတာ့ ဒီစာခ်ဳပ္ကို ႏို၀င္ဘာမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြၿပီးမွာ အတည္ျပဳ၊ မျပဳ မဲခြဲသင့္တယ္လို႔ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ မစ္ခ်ယ္ဖ႐ုိမန္က ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ေနာက္ဆုံးမွာ အတည္ျပဳလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂြ်န္ေကးက ဒီသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေအာင္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ဒီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ ယုံၾကည္မႈ ရခဲ့ၾကတာကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္းနဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ သာယာ၀ေျပာမႈအတြက္ အေကာင္း႐ႈျမင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။
5 years Ago
Up