အာရွျခေသၤ့

June 29, 2015

အိႏိၵယတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ရွားပါးမ်ဳိးႏြယ္၀င္ အာရွျခေသၤ့ ၈ ေကာင္ ေသဆံုး

အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းက ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္မွာ ေရႀကီးေနၿပီး ရွားပါးမ်ဳိးႏြယ္၀င္ အာရွျခေသၤ့ ၈ ေကာင္ ေသဆံုးသြားတယ္လုိ႔ နယ္ခံေတြက ေျပာပါတယ္။ အိႏၵိယ ျခေသ့ၤ၊ ပါရွားျခေသၤ့မ်ဳိးလို႔ ေခၚတဲ့ အဲဒီ ျခေသၤ့ေတြဟာ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္မွာပဲ ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔ရတဲ့ ေၾကာင္မ်ဳိးႏြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 12ျခေသၤ့အေသ ၈ ေကာင္ေလာက္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဘယ္ေလာက္ ေသဆံုးသြားသလဲဆုိတာကုိ အတိအက် မသိႏိုင္ေသးပါဘူးလို႔ အမ္ရီလီၿမိဳ႕ခံတေယာက္က ဆိုၿပီး အမ္ရီလီၿမိဳ႕တ၀ုိက္မွာ ျခေသၤ့ေတြ အမ်ားႀကီးေနထုိင္ က်က္စားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အာရွျခေသၤ့ေတြဟာ ရွားပါးမ်ဳိးႏြယ္ ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ျခေ့သၤ့ရိုးနဲ႔ ျခေသၤ့စြယ္ေတြဟာ တရုတ္ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေကာင္းရလို႔ ေတာလိုက္မုဆုိးေတြရဲ႕ ပစ္မွတ္ထားတာကို ခံေနရတာပါ။
6 years Ago
Up