အာရွေဘာလုုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

August 11, 2015

ျမန္မာေဘာလုံးအသင္း အာရွ အဆင့္ ၂၃ တြင္ ရပ္တည္

အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ေဘာလုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ျမန္မာအသင္း ဟာ အဆင့္ ၂၃ ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ကေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္တာျဖစ္ၿပီး အဆင့္ ၁ မွာ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ အဆင့္ ၂ မွာ ေဆာ္ဒီ၊ အဆင့္ ၃ မွာ အီရန္တို႔ အသီးသီး ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အာဆီယံႏုိင္ငံထဲက ထုိင္းကေတာ့ အဆင့္ ၁၂၊ အင္ဒိုနီးရွားက ၁၆၊ ဗီယက္နမ္ ၁၈၊ မေလးရွား ၂၀ နဲ႔ ျမန္မာရဲ႕အထက္မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ စင္ကာပူက အဆင့္ ၂၄၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၂၇၊ လာအို ၃၉၊ တီေမာ ၃၄၊ ကေမာၻဒီးယား ၄၁၊ ဘ႐ူႏိုင္း ၄၃ နဲ႔ ျမန္မာအသင္းရဲ႕ ေအာက္မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာ အဖြဲ႔၀င္ ၄၆ ႏုိင္ငံရွိၿပီး အဆင့္ ၄၆ ကေတာ့ မြန္ဂိုးလီးယားႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up