အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္

August 16, 2018

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္း ေခ်းယူရန္ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB)ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ ဒသမ ၅ သန္း ေခ်းယူဖို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံက ေပးပို႔ထားတဲ့ အဆိုပါ ေခ်းယူရန္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ ရယူရာမွာ သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါေခ်းေငြေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုန္ေဒသ မေကြးတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္ စုစုေပါင္း ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ADB ေခ်းေငြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး အစီအစဥ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္း ေထာက္ပံ့ကူညီမယ္၊ ေခ်းေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ မပါဝင္တဲ့ ျဖည့္စြက္ေရ ရရွိဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာ၊ စက္ေရတြင္းေတြ တူးတာ၊ အာဟာရ ျပည့္ဝေစေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-Mint
4 years Ago
Up