အာရွဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဘဏ္

March 31, 2016

၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့ႏိုင္ေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ခန္႔မွန္း

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာႏိုင္တယ္လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ခန္႔မွန္းတဲ့အေၾကာင္း မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာကုန္ဆံုးမယ့္ ဒီဘ႑ာႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းလိုက္တာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေရႀကီးေျမၿပိဳတာေတြ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းက ၇ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိခဲ့တာပါ။ “အျပဳသေဘာရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေနေပမယ့္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွာ အေျခခံအေဆာက္အအံုနဲ႔ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လူမႈအသိုက္အ၀န္းေတြ အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းခ်စ္ၾကည္ၾကဖို႔ စတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဗင္းဖရက္ ဗစ္ကလိုင္းက ေျပာပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ ျမင့္မားေနႏိုင္ၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မွာမွ ေလ်ာ့က်သြားမယ္လို႔လည္း ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားနည္းခဲ့တာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစတယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္က ေဖာ္ျပပါတယ္။ “ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားတဲ့အတြက္ ပုဂၢလိကက႑ကို ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အတြက္ လံႈ႔ေဆာ္ဖို႔ လိုပါတယ္” လို႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ပီတာ ဘရင္းဘယ္လ္က ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တျခားေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပို႔ေဆာင္ေရးစံႏႈန္းေတြကို လိုက္မီေစဖို႔အတြက္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၆၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အႀကံျပဳထားပါတယ္။
6 years Ago
Up