အာဏာခြဲေဝေရး

A d v e r t i s e m e n t With Us

July 5, 2019

ဆူဒန္စစ္ဘက္ေကာင္စီႏွင့္ အတုိက္အခံၾကား အာဏာခြဲေဝေရး သေဘာတူညီခ်က္ရ

ဆူဒန္စစ္ဘက္ေကာင္စီနဲ႔ အတုိက္အခံ ဆႏၵျပအဖြဲ႔ မဟာမိတ္တို႔အၾကား အာဏာခြဲေဝေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔မွာ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ၿပီး လူေပါင္းေထာင္ခ်ိီ လမး္ေပၚထြက္ ေပ်္ာပြဲဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ရက္မွာ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၿမိဳ႕ေတာ္ ခါတြန္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ၃ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ အဲဒီထက္ပိုၿပီး စစ္ဘက္နဲ႔ အရပ္ဘက္အၾကား တလွည့္စီ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ေကာင္စီ တည္ေထာင္ဖုိ႔ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏွစ္ဖက္ဟာ သီးျခားပညာရွင္ဦးစီးတဲ့ အစိုးရတရပ္ ဖြဲ႔စညး္ေရးနဲ႔ မၾကာေသးခင္က အၾကမး္ဖက္ျဖစ္ရပ္ေတြကို စံုစမး္ဖို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စံုစမး္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖုိ႔ကိုလညး္ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေကာင္စီဖြဲ႔စည္းေရး ေရႊ႕ဆုိင္းဖုိ႔လည္း သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္ရတဲ့သတင္း ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ႏုိင္းျမစ္တဖက္ကမး္က အြမ္ဒူမန္ၿမိဳ႕ လမး္ေတြေပၚမွာ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အရြယ္သံုးပါးမေရြး အေရအတြက္ေထာင္ခ်ီတဲ့ ျပည္သူေတြက လမး္ေပၚထြက္ၿပီး “အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
2 years Ago
Up