အာဆီယံအတြင္းေရးမႉး႐ုံး အႀကီးတန္းအရာရွိေနရာမ်ား လစ္လပ္သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

May 25, 2016

အာဆီယံအတြင္းေရးမႉး႐ုံး အႀကီးတန္းအရာရွိေနရာမ်ား လစ္လပ္သျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွာ အလုပ္လုပ္ရန္ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ား ေခၚယူေနတဲ့အတြက္ စိတ္၀င္စားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားနို္င္ငံ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕မွာ အေျခစိုက္တဲ့ အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးမွာ လိုအပ္လ်က္ရွိ သည့္ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားအတြက္ ေလ်ွာက္လႊာေခၚယူမႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလွွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကပါတယ္ဆိုၿပီး အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးရဲ႔ ေၾကညာခ်က္ကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္႐ုံးကို ေပးပို႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
6 years Ago
Up