အာဂ်င္တီးနားတြင္ လစာတိုးျမႇင့္ေရး တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဆႏၵျပ

May 18, 2017

အာဂ်င္တီးနားတြင္ လစာတိုးျမႇင့္ေရး တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဆႏၵျပ

အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဗ်ဴႏိုေအးရိစ္မွာ လစာတုိးျမႇင့္ေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပသူေတြဟာ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ အျပင္ဘက္မွာ စုေဝးၾကၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရွိရာကို ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ကာမိေအာင္ လစာတိုးျမႇင့္ဖို႔ ဆရာ ဆရာမေတြ ေတာင္းဆိုေနၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ လေပါင္းမ်ားစြာ ညိႇႏိႈင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အစိုးရက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆရာတဦးက “သံုးလအတြင္း အစည္းအေဝး ၆ ႀကိမ္လုပ္တယ္။ အနည္းဆံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတာင္ မရခဲ့ပါဘူး။ အစုိးရက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးမယ္ ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္းက လစာေလၽွာ႔ခ်လုိက္တာ ရွင္းေနတာပဲ” လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေမလ ၁၆ ရကေ္န႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ခ်ီတက္ပြဲဟာ သမၼတ ေမာ္ေရး႐ႈိး မက္ခရီ (Mauricio Macri) အစုိးရအဖုိ႔ စမ္းသပ္မႈတခု ျဖစ္ပါတယ္။ မက္ခရီအစိုးရဟာ လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာမွာ ျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမတုိင္ခင္ အားေကာင္းတဲ့ သမဂၢေတြကို တိုးျမႇင့္တိုက္ဖ်က္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မက္ခရီရဲ႕ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေထာက္ခံမဲေတြကို ရရိွေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထက္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံရဲ႕ လစာႏႈန္းက အေတာ္ေလး ျမင့္မားေနတာဟာ အစိုးရအေနနဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အေတာ္ေလး ခက္ခဲေစပါတယ္။
4 years Ago
Up