အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

March 18, 2017

ေကာ့မႉးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔က မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ မဲဆႏၵရွင္အသိပညားေပးလုပ္ငန္းေတြကုိ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က လုိက္လံေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ အခုလုိ ေဆာင္႐ြက္တာဟာ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ မဲေပးခြင့္ရွသူအားလုံး ေ႐ြးေကာက္ေန႔မွာ ပါဝင္လာေအာင္နဲ႔ ဒီေနရာမွာရွိတဲ့ မသန္စြမ္းေတြလည္း မဲေပးတာမွာပါဝင္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တာလုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕က စီမံကိန္းညႇိနႈိင္းေရး တာဝန္ယူထားတဲ့ မသိမ့္သိမ့္ဖူးကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ဟာ မသန္စြမ္းသူေတြ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ား လြယ္ကူစြာမဲေပးႏုိင္မယ့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ံဳးဝင္မဲ႐ုံေတြကုိ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ လႈိင္သာယာ၊ ေကာ့မႉး၊ ထန္တလန္နဲ႔ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တုိ႔မွာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။
6 years Ago
Up