အသစ္ထပ္မံခြင့္မျပဳေတာ့

February 10, 2017

ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ခြင့္ အသစ္ထပ္မံခြင့္မျပဳေတာ့

ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္ခြင့္ကို အသစ္ထပ္မံခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာအၿပီးမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းခ်က္ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အခုလို ျပန္လည္ေျဖၾကားတာပါ။ “အရင္ထုတ္လုပ္ခြင့္ေပးတဲ့သူေတြကေတာ့ ဆက္ထုတ္ေပါ့ဗ်ာ။ အသစ္ေတာ့ မေပးေတာ့ဘူး။ မေပးေတာ့ဘဲနဲ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း စည္းကမ္းတက်ထုတ္ မထုတ္ စစ္ေဆးပါတယ္။ စည္းကမ္းတက်ထုတ္လုပ္မႈ မရွိရင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြ ရပ္ေပးထားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိ ေက်ာက္မီးေသြးက သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ လူေတြ က်န္းမာေရးအတြက္ေတာ္ေတာ္အေရးႀကီးပါတယ္။ တစ္ဖက္က စြမ္းအင္အေရးႀကီးသလုိ လူ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးက အေရးႀကီးတာကို” လို႔ ဦးအုန္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။ စက္ရံုေတြအေနနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆုိင္ရာ လုုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး လမ္းညြန္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိ မရွိကို တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရွိ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနက လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးတဲ့ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စစ္ေဆးေနလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒုတိယသမၼတ (၁) က နာယကအျဖစ္ ဦးေဆာင္ၿပီးဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီက စီမံႀကီးၾကပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြကို ဖြဲ႔စည္းၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိအပ္သလုိ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။
4 years Ago
Up