အသစ္ခန္႔မည့္၀န္ႀကီး၂ ဦး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

April 4, 2016

အသစ္ခန္႔မည့္၀န္ႀကီး၂ ဦး၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားတဲ့ ပညာေရး  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ လွ််ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္း၊   ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးနဲ႔  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား ဖတ္ရႈရန္...  
6 years Ago
Up