အသင္းပိုင္ေျမမ်ား

January 26, 2019

အေျခခံသမ၀ါယမအသင္းပိုင္ေျမမ်ား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ အစီစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္း

ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြရွိ အေျခခံသမ၀ါယမအသင္းေတြရဲ႕ အသင္းပိုင္ေျမေတြ၊ အေဆာက္အဦေတြကို ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြထံ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ အစီစဥ္ ရွိမရွိကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္တုတ္က ေမးျမန္းခဲ့တာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ သမအသင္းေတြက ေျမဧရိယာ၊ အေဆာက္အအံု၊ စက္ယႏၱရား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ အသံုးျပဳၿပီး ေဒသအလိုက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ေနၾကေပမယ့္ အေျခခံသမအသင္းေတြကေတာ့ ေျမနဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကို အသံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ မလုပ္ေတာ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးရွိၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ေမးခြန္းရွင္က ဆိုပါတယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမ၀ါယမအသင္းဥပေဒပါ အေျခခံမူေတြ၊ အသင္းရဲ႕ တာ၀န္ေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ “ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားေတြက စုေပါင္းထည့္၀င္ထားတဲ့ အခုအခါ ေဟာင္းႏြမ္းပ်က္စီးေနတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြကို ရပ္ကြက္ေက်းရြာေတြက ျပဳျပင္လိုေပမယ့္ ျပဳျပင္တာမရွိပါ။ အဲဒီေျမေနရာဟာ ရပ္ေက်းမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုးေတြ၊ ရပ္ေက်းလူစုခန္းမ၊ ရပ္ေက်းစာၾကည့္တုိက္တုိ႔ကို ရပ္ေက်းက မိမိတို႔ေငြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္အသံုးျပဳဖုိ႔ မူလရပ္ေက်းအသင္းသားေတြက လိုလားေတာင့္တေနပါတယ္” လို႔ ေမးခြန္းရွင္ ဦးေက်ာ္တုတ္က ေျပာပါတယ္။ ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သမ၀ါယမအသင္း နည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၇၀၊ အပိုဒ္ခြဲ(က)မွာ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာအစည္းအေ၀းဟာ သမ၀ါယမ အသင္းရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အသင္းရဲ႕ကိစၥအ၀၀ကို အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ရွိတာေၾကာင့္ ဒီအစည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔သာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမ၀ါယမအသင္းဥပေဒပုဒ္မ ၂၅ အရ တည္ဆဲဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့အသင္း၊ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ အစည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အသင္းကို စာရင္းရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆုိတဲ့အသင္းနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ အျခားလံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္တဲ့အေျခအေနေတြမွာ ညႊန္ၾကား ေရးမႉးခ်ဳပ္က စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းတာကို ေဆာင္ရြက္ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ “ဒါေၾကာင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အေျခခံသမ၀ါယမအသင္းေတြရဲ႕ အသင္းသားေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔အသင္းပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးပစၥည္းေတြ စီမံခန္႔ခြဲတာကို အသင္းရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ အရပ္ရပ္ဆုိင္ရာ အစည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္း လင္းပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဖြဲ႔စည္းၿပီး သမ၀ါယမအသင္းေပါင္း ၄၀၄၉၉ သင္း၊ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာ အေျခခံအသင္းေပါင္း ၄၀၀၁၆ သင္း ရွိၿပီး အသင္းသားေပါင္း ၄ ဒသမ ၂၅ သန္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
4 years Ago
Up