အလုံဘိုးေတာ္ႀကီးပဲြ

March 24, 2017

မံုရြာၿမိဳ႕က အႀကီးက်ယ္ဆံုး အလုံဘိုးေတာ္ႀကီးပဲြ

ေရွးအစဥ္အဆက္ ႏွစ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာကတည္းက ႏွစ္စဥ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔တိုင္တုိင္ စည္ကားစြာက်င္းပခဲ့တဲ့ အလံုဘိုးေတာ္ႀကီးပဲြကို မံုရြာၿမိဳ႕ အလံုဘိုးေတာ္ႀကီး နတ္နန္းမွာ စည္ကားစြာက်င္းပေနပါတယ္။ ဒီပဲြက နတ္ပဲြတခုသာမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံေတြရဲ႕ ကုန္စည္ဖလွယ္ရာ ပဲြတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူအသံုးအေဆာင္ပစၥည္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္း၊ အဝတ္အထည္ အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ိဳးစုံ၊ ေဒသထြက္မုန္႔ပဲသေရစာမ်ိဳးစံု၊ အသံုးအေဆာင္မ်ိဳးစံုကိုလည္း ေစ်းလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ဝယ္ယူနုိင္ပါ တယ္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကို ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အလံုသူ၊ အလံုသားတို႔ရဲ႕ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကတဲ့ပဲြ ဆိုလည္း မွားမည္မထင္ပါ။ ကၽြဲလွည္းဝင္ရာ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႔က အစည္ကားဆံုးျဖစ္သည္။ နတ္ပဲြ ေနာက္ဆံုး ေန႔မွာေတာ့ ဘုရားမွာ ဆြမ္းေလာင္းၿပီး နတ္ပဲြကို ၿပီးဆံုးေစပါတယ္။
6 years Ago
Up