အရြယ္ေရာက္သူမ်ားေန႔

January 9, 2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားေန႔ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းက်င္းပ

အသက္ ၂၀ ျပည့္ၿပီး ဂ်ပန္လူငယ္ေတြကို ၁၉၄၈ ခုု ဖြ႔ဲစည္းပံုဥပေဒအရ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားေန႔အျဖစ္ ၁၉၄၉ ခုကစကာ ဇန္န၀ါရီလ ဒုုတိယပတ္အဂၤါေန႔ကို သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒအရ အသက္ ၂၀ ျပည့္ၿပီးသူေတြသာ အရက္၊ ဘီယာနဲ႔့ေဆးလိပ္ မ်ားကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲခြင့္ ရရွိၾကမွာျဖစ္ၿပီး အသက္မျပည့္သူလို႔ ယူဆခံရသူ ၀ယ္ယူသူေတြကို ေရာင္းခ်သူ ေတြက သက္ေသခံအေထာက္အထား ေတာင္းခံတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဘးအစိုုးရလက္ထက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ဥပေဒကိုု ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ လူငယ္မ်ား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ကာမဲေပးခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာ အသတ္၂၀ ျပည့္ၿပီးသူ စုစုေပါင္း ၁.၂၃ သန္းရွိတယ္လို႔ ဂ်ပန္အစိုုးရက ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
6 years Ago
Up